Omezení v souvislosti s výskytem onemocnění COVID19

 

V návaznosti na uvolňování protiepidemických opatření ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a ostatní dopravci v rámci PID od pondělí 17. května zruší některá omezení v odbavování cestujících na autobusových a tramvajových spojích. Do všech vozidel bude znovu možné nastupovat také předními dveřmi a uvolní se doposud zablokované přední řady...

Na základě požadavku Středočeského kraje dochází k omezení rozsahu provozu vybraných příměstských a regionálních autobusových linek PID. Omezeny jsou spoje zejména v oblasti Štěchovic a dvě linky na Kladensku. K posledním škrtům spojů na linkách PID došlo 7. března 2021 a to do odvolání (s předpokladem návratu žáků a studentů do škol).

Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10 %, společně s vydáním nových jízdních řádů. V naprosté většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

V návaznosti na rozhodnutí Vlády České republiky o obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. třídy základních škol od 18. listopadu 2020 reagují Praha i Středočeský kraj obnovením provozu všech školních linek v Praze (číslo 251 až 275). Opětovně budou také zavedeny školní spoje na příměstských autobusových linkách PID tam, kde nejsou tyto spoje...

Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci od 2. listopadu 2020 omezuje část služeb hromadné dopravy, a to především v období zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude snížena o zhruba 10 procent a budou točeny hlavně linky s...

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace ohledně nemoci Covid19 se s účinností od 18. května 2020 vrací hromadná doprava ve Středočeském kraji do svého běžného režimu. Na základě rozhodnutí Středočeského kraje a následného odsouhlasení také Hlavním městem Prahou dochází k urychlení návratu rozsahu veřejné dopravy do normálního stavu u vlakových a...

Od soboty 21. března městská autobusová doprava v Mladé Boleslavi výrazně omezuje svůj provoz. Jezdit budou POUZE takzvané seniorské linky, které budou značeny "náhradní linka 1, 2, 3 a 4". Tyto náhradní linky budou obsluhovat příměstské části Mladé Boleslavi a okolní obce tak, aby si senioři mohli zajet nakoupit a dostali se zpět do svých domovů. ...