Integrace Benešovsko II - 2. pololetí 2019

V červenci (*termín bude ještě upřesněn) dojde k dalšímu významnému rozšíření systému PID a do oblasti Benešovska.

Vozy dopravce ČSAD Benešov Vás nově budou vozit i na lince 337 a 651.
Vozy dopravce ČSAD Benešov Vás nově budou vozit i na lince 337 a 651.

Dopravní obslužnost obcí při silnici II/603

 • Linka 337 bude v úseku Nespeky - Pyšely zrušena a odkloněna po "staré benešovské silnici" přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova. Zároveň dojde k odklonění linek 176101 a 350920 ze silnice II/603 na D1.
 • Linky 200091 /E91/ a 200092 /E92/ budou zkráceny do Benešova, kde budou zajištěny přestupní návaznosti VLAK/BUS.
 • Linky 200086 /E86/ a 200087 /E87/ budou zrušeny a nahrazeny prodlouženou linkou 337 a linkou 651.
 • Úsek Nespeky - Pyšely obslouží posílená linka 651. Obyvatelé Pyšel tímto přijdou o přímé spojení s Prahou (v současné době 4 spoje každým směrem), avšak posílením linky 651 a v koordinaci s linkou 337 v Nespekách, získají více možností cestovat v této relaci. Dále bude linka 651 posílena v ranní špičce v úseku Pyšely a Senohraby s návaznostmi na vlaky linky S9.
 • Pro dopravu dětí do škol zůstanou zachovány přímé spoje Pyšely - Nespeky - Benešov.
 • V úseku Praha - Jesenice - Kamenice bude výrazně zkrácen interval v mimošpičkových obdobích (dopoledne, víkendy) ze současných 60 minut na 30
 • Novým dopravcem linky 337 bude dopravce ČSAD Benešov, který na linku nasadí nové kloubové autobusy. Kloubové autobusy budou nasazovány také na linku 339.
 • U linky 339 dojde také ke zkrácení intervalu v úseku Kamenice - Týnec nad Sázavou a to dopoledne a o víkendech (ze 180 na 120 minut). Rozšířen bude také provoz ve večerních hodinách.
 • V rámci úprav linky 335 dojde k rovnoměrnějšímu rozložení spojů v ranní a odpolední špičce a rozšíření provozu v dopoledním období a o víkendech. 
 • U linky 444 dojde k propojení spojů v celé trase Kamenice - Jílové u Prahy - Davle. Tím bude umožněno přímé regionální spojení.

V souvislosti s integrací nové oblasti dojde také ke změně některých názvů zastávek:

Spojení Praha - Benešov

V současné době lze jet do Prahy, na jízdní doklad PID, vlaky kategorie R a Os. Jedná se tedy o linky R17 (Praha - Tábor - České Budějovice) S9 (Praha hl.n. - Benešov u Prahy). V prosinci roku 2018 se k nim přidaly i nové spěšné spoje linky R49. Rychlíky urazí cestu mezi centrem Prahy a Benešovem již za 38 minut, což v porovnání s autobusovými spoji, které končí na Roztylech a následným přestupem na metro, představuje časovou úsporu více jak 15 minut. Celkově je na výše uvedených vlakových linkách provozováno až 55 spojů v pracovní den v každém směru.

Obsluhu obcí podél komunikace II/603 bude nově zajišťovat prodloužená linka 337. Ta nahradí i spoje linek 176101 a 350920, které budou přetrasovány na dálnici D1, a tudíž zrychleny. Z důvodu optimalizace přepravní nabídky autobusů dochází v úseku Praha - Benešov ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova, kde tedy dojde k návaznosti na vlaky do Prahy. Optimalizován je ve stejném úseku i provoz linky 160570.

Připomínky obcí -20.3.2019 - Kamenice:

Sulice

 • Nespokojenost s disproporcí ve financování dopravní obslužnosti obcemi, zastupitelstvo neschválilo dodatky smlouvy k linkám PID pro rok 2019. --> Probíhá příprava metodiky pro výpočet standardů, které stanoví rozsah základní obslužnosti financované Středočeským krajem.
 • Nespokojenost se stářím vozového parku na lince 335. --> Během dubna 2019 bude dopravci ARRIVA City dodáno 25 nových kloubových autobusů, které zásadně zvýší komfort cestování (nový interiér, klimatizace,...). Nasazení jednotlivých vozidel na konkrétní linky bude dále v řešení. Dopravce přislíbil prověření nasazení novějších standardních vozů na linku 335.
 • Úvaha nad efektivitou vynaložení veřejných prostředků na autobusové spojení Benešov - Praha po dálnici D1, jestliže souběžně existuje pravidelné vlakové spojení. --> Organizátoři se z myšlenkou ztotožňují. Dodatkem je informace o části spojů provozovaných na obchodní riziko dopravce bez finančních dotací.
 • Připomínky k návrhu JŘ linky 335 - zejména školní spoje a obsluha Nechanic. --> Podrobně vysvětleno v závěru jednání

Radějovice

 • Požadavek, aby na ranních školních spojích jezdili čeští řidiči --> Provozně složitá záležitost, navíc v současné době nedostatek českých řidičů

Křížkový Újezdec

 • Upozornění na chybějící návaznost mezi linkami 335 a 337 ve směru do Benešova. --> Doposud spojení neexistuje. Bude prověřeno, avšak je pravděpodobné, že by úprava návaznosti mezi zmíněnými linkami porušila jiné návaznosti, zejména koordinaci svazku linek z Jesenice do Prahy, což by poškodilo výrazně větší počet cestujících.

Poříčí nad Sázavou

 • Vyjádření nespokojenosti s navrhovaným stavem

Nespeky

 • Dotaz na inteligentní zastávky poskytující informaci o aktuálních odjezdech spojů. --> Existuje vize v rámci projektu ITI (Integrované územní investice) vyměnit označníky na významných zastávkách v Pražské metropolitní oblasti.

Pod JŘ jsou i soubory PDF. 

Jízdní řády v PDF:

 

Autor: Jan Pecka

Zdroj: Město Kamenice, Město Pyšely, Obec Nespeky