Integrace Byšicka

Od 10. prosince 2017 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy v oblasti Byšicka, Kokořínska a Všetatska. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. Díky Tarifu PID cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění. Na linkách PID lze v rámci pásmové i časové platnosti libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami různých dopravců. Integrace na Byšicku přináší kvalitnější i častější dopravní spojení, vznikají nová přímá propojení jednotlivých regionů Středočeského kraje, a to i o víkendech (například mezi Mladou Boleslaví, Mělníkem, Roudnicí nad Labem, Slaným či Kladnem). Jízdní řády autobusů jsou lépe koordinovány s vlaky i mezi sebou navzájem, zároveň jsou intervaly zpravidelněny a přizpůsobeny aktuálním potřebám. Pro větší přehlednost pro náhodné i pravidelné cestující bylo výrazně zjednodušeno vedení linek. Jízdní řády byly připravovány ve spolupráci s dopravci, kteří provoz nových či prodloužených linek zajišťují.

Linka 369 Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží

 • Dochází ke zkrácení víkendového intervalu z 60 na 30 minut v období od 6 do 20 hodin oběma směry.

Linka 467 - Mladá Boleslav - Mělník - Roudnice nad Labem

 • Linka prodloužena o úsek Mělník, Aut. st. - Mladá Boleslav, Aut. st. 
 • Na lince se nově bude podílet dopravce ČSAD Střední Čechy (dosavadní linku 467 provozoval dopravce ČSAD Česká Lípa)
 • Linka se rozšíří ze současných 24 spojů na 43 spojů a bude v provozu i o víkendech.
 • Spoje jsou koordinovány tak, že v Mladé Boleslavi navazují na začátky a konce směn v automobilce Škoda a v Mělnickém Vtelně navazují na linku 668 ve směru z/do Mšena. Stávající návaznosti v Mělníku na rychlíky ve směru z/do Kolína a v Roudnici nad Labem na linku DÚK 684 ve směru z/do Litoměřic jsou zachovány.

Linka 474 - Dobřeň - Mělník - Byšice

 • Obousměrně je rozšířena stávající linka 474 v prodloužené trase Dobřeň - Mělník - Byšice, a to z Chloumku přes Vysokou do Kokořína a z Velkého Borku přes Hostín do Byšic.
 • Je také rozšířen víkendový provoz ve směru Vysoká, Kokořín a Dobřeň.
 • Stávající přímé večerní víkendové spojení s Prahou je zachováno s tím, že spoj linky 474 z Mělníka do Prahy pokračuje jako stávající linka 369.
 • Linku bude i nadále obsluhovat dopravce ČSAD Střední Čechy.
Linka 476Neratovice - Kostelec nad Labem - Všetaty

 • Linka je nově polookružní a obsluhuje nově zastávky: Čečelice; Konětopy; Dřísy; Dřísy, žel. st. 
 • Je zřízen nový školní spoj v trase Neratovice do Všetaty,,žel. st. (7:45 - 8:13)
 • Nový okružní spoj ze zastávky Všetaty, žel. st. přes Čečelice, Konětopy, Dřísy, Křenek, Ovčáry, Nedomice, zpět do Všetat 
 • Nový spoj v trase Všetaty, žel. st. -> Konětopy (15:00 -> 15:11)
 • Spoj z Kostelce n.L.,Nám. v 15:52 uspíšen o 2 minuty, nově jede až do Nedomic.
 • Zřízen nový spoj z Kostelce n.L.,Nám. v 18:20 do Nedomic, kam přijede v 18:28
 • Spoj z Ovčár (16:04) do Kostelce nad Labem (16:10) je prodloužen a jede z Nedomic (16:02).
 • Zřízen nový okružní školní spoj ze zastávky Všetaty, žel. st. v 6:25.

Linka 668 Všetaty - Mšeno

 • Nová linka v trase: Všetaty, Žel. st - Čečelice - Byšice - Mělnické Vtelno - Chorušice - Mšeno

 • Významně rozšířen bude v pracovní dny i o víkendech provoz autobusů na trase Mšeno - Mělnické Vtelno - Byšice - Všetaty

 • Ve Všetatech navazuje na vlaky linek S3 a R21 z/do Prahy a na příjezd vyčkává až 15 minut.

 • V zastávce Mělnické Vtelno bude možno přestoupit na linku 467 do Mladé Boleslavy, nebo do Mělníka (=> dále směr Roudnice nad Labem).

 • Zavedeny jsou také zároveň nové přímé spoje Kadlín - Mělník a též přímé spojení Mšeno - Všetaty - Neratovice ranním školním spojem.

 • Dopravcem této nové linky bude ČSAD Střední Čechy

Nově zapojená města / obce:

Bezno (TP 6), Byšice (TP 4), Čečelice (TP 4), Dobřeň (TP 6), Hostín (TP 4), Chorušice (TP 5), Jizerní Vtelno (TP 7), Kadlín (TP 6), Kanina (TP 5), Kokořín (TP 5), Liblice (TP 4), Malý Újezd, (TP 4), Mělnické Vtelno (TP 5), Mladá Boleslav (TP 7), Mšeno (TP 6), Písková Lhota (část) (TP 7), Stránka (TP 6), Vysoká (TP 5)

S plánovanou integrací souvisí i zapojení železnice do PID: 

Na níže uvedeném odkazu naleznete předběžné a finální jízdní řády:

Shrnutí:

Nová linka:

668 Všetaty, Žel. st. - Čečelice - Byšice - Mělnické Vtelno - Chorušice - Kadlín / Mšeno

 • (v provozu celodenně, celotýdenně, v úseku Chorušice - Kadlín pouze vybrané spoje v pracovní dny).

Změněné linky:

369 Praha, Ládví - Mělník, Aut. st. - Štětí, aut. nádr. 

 • zkrácení víkendového intervalu v úseku Praha - Mělník z 60 na 30 minut

467 Roudnice n. L., aut. nádr. - Mělník, Aut. st. - Byšice - Mělnické Vtelno - Mladá Boleslav, Aut. st. 

 • prodloužení linky o úsek Mělník - Mladá Boleslav, rozšíření provozu v pracovní dny, zavedení večerního a víkendového provozu

472 Mělník, Aut. st. - Brandýs n. L.-St. Boleslav, Nádraží 

 • zavedení nového páru spojů v pracovní dny

474 Dobřeň, Střezivojivce / Kokořín, Šemanovice - Kokořín - Vysoká - Mělník, Chloumek - Mělník, Aut. st. - Velký Borek, Skuhrov - Velký Borek - Hostín - Byšice 

 • prodloužení stávající linky na obou koncích, v úsecích Velký Borek, Skuhrov - Byšice a Kokořín -Šemanovice v provozu pouze v pracovní dny

476 Neratovice, Žel. st. - Kostelec n. L., Nám. - Tišice / Všetaty - Čečelice - Konětopy - Dřísy - Křenek - Ovčáry - Nedomice - Všetaty, Žel. st. 

 • rozšíření o variantu přes Čečelice, Konětopy a Dřísy, nové školní spoje

Zrušené linky:

220047 Kladno - Mělník - Mladá Boleslav (nahrazeno linkou 467).

250013 Mělník - Kokořín - Dobřeň (nahrazeno linkou 474).

250014 Dobřeň - Mělník - Praha (nahrazeno linkami 369 a 474).

250017 Mělník - Mělnické Vtelno - Mšeno (nahrazeno linkami 467 a 668).

250018 Mšeno - Všetaty - Praha (nahrazeno linkami R21 a 668).

250020 Mělník - Hostín - Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (pouze část, nahrazeno linkou 474).

250022 Mělník - Mělnické Vtelno - Mladá Boleslav (nahrazeno linkou 467).

250023 Mělník - Všetaty - Hostín (nahrazeno linkami 472, 474 a 668).

250024 Mělník - Všetaty (nahrazeno linkami 467, 668).

250025 Všetaty - Křenek - Všetaty (nahrazeno linkou 476).

250072 Mělník - Velký Borek - Hostín (nahrazeno linkou 474).

Foto z Mělnicka

(Tato fotogalerie obsahuje i fotografie linek, které již byli integrovány, případně nebyli k integraci prozatím vybrány.)

Autor: Jan Pecka

(Zdroj: pid.cz; Město Mšeno; Město Byšice)