Články k připravovaným, nebo již uběhlým integracím:


Vznik společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje

Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje probíhá od roku 2013. Nejprve byl schválen orgány Středočeského kraje a Prahy na přelomu let 2013 a 2014 tzv. I. integrační dokument obsahující analýzu současného stavu, následovalo schválení tzv. II. integračního dokumentu na konci roku 2015. Právě II. integrační dokument doporučil jako jeden z klíčových kroků vznik společného organizátora integrované dopravy.

Od začátku roku 2016 začala III. etapa přípravy společného IDS - realizace. Od dubna 2016 se začala pravidelně scházet Řídící rada nového společného IDS Prahy a Středočeského kraje (zkráceně Řídící rada IDS). Byl mimo jiné schválen harmonogram integrace jednotlivých oblastí, aby mohly být postupně do konce roku 2018 integrovány všechny oblasti Středočeského kraje.

 • 7. 4. 2015 integrace Mělnicka a Neratovicka, uváděno jako první pilotní projekt společného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje, ačkoliv fakticky šlo o klasické rozšíření Pražské integrované dopravy. DO PID byla začleněna městská autobusová doprava v Mělníce a městská autobusová doprava v Neratovicích.
 • 1. 1. 2016 do PID začleněna městská autobusová doprava v Kralupech nad Vltavou
 • 2. 7. 2016 nové linky 454 a 455 v oblasti Mělnicka a Kralupska, nově obslouženy obce Nová Ves, Vraňany, Spomyšl, Lužec nad Vltavou, Hořín, Býkev, Jeviněves, Ledčice, Černouček a Horní Beřkovice, vznik nových železničních linek S42 a U22 a zahrnutí dalších železničních stanic a zastávek do PID
 • 3. 1. 2017 integrace dopravy v oblasti Mělník - Roudnice nad Labem, společné úseky a vzájemné uznávání jízdenek s Dopravou Ústeckého kraje
 • 26. 3. 2017 integrace Nymburska (Nymburk, Sadská, Pečky, Poděbrady), SID nahrazena PIDem a městská autobusová doprava v Nymburce začleněna do PIDu, na lince 432/436 a 260432 zavedeno lomené jízdné na trasách z Lysé nad Labem a z Nymburka do Mladé Boleslavi. Do Nymburka a Poděbrad prodloužena integrace do PID na železnici a rozšířena na rychlíky.
 • 1. 4. 2017 integrace Neveklovska a Netvořicka (Neveklov, Netvořice, Týnec nad Sázavou, Benešov), SID nahrazena PIDem, integrace na železnici prodloužena do Benešova a zahrnuty i rychlíky.
 • 1. 4. 2017 integrace trasy Praha-Sedlčany a Novoknínska (Nový Knín, Chotilsko, Sedlčany), SID nahrazena PIDem, zrušen souběh PID a SID mezi Prahou a Štěchovicemi. Na linku 360 z Prahy do Sedlčan navazuje lomeným jízdným neintegrovaná linka D60 do Milevska.
 • 26. 8. 2017 integrace Kladenska (MHD Kladno, Kladno-Slaný, Kladno-Praha), PAD/SID nahrazena PIDem, jízdní doklady PID jsou uznávány i na železnici (U11/U12) do Loun.
 • 11. 11. 2017 integrace Kouřimska (Kolín-Kouřim), SID nahradena PIDem
 • 10. 12. 2017 integrace Byšicka (Mšeno, Byšice, Kokořín, Mělnické Vtelno) - PAD nahrazena PIDem + Integrace Velvarska (relace Slaný-Velvary)
 • Rozšíření platnosti integrovaných jízdenek systému PID na Benešovsku, Kolínsku a Kutnohorsku 
 • 4. 2. 2018 rozšíření platnosti jízdních dokladů PID na Rakovnicku a Hořovicku. 
 • 1. 10. 2018 bylo do PID zařazeno posledních 96 železničních stanic a zastávek na území Středočeského kraje. Zároveň vznikla tarifní pásma 8 a 9. Jízdenky pro jednotlivou jízdu platné od okamžiku vydání je možné zakoupit i v pokladnách ČD. Ze zastávek, které nemají výdejnu jízdenek ani označovač jízdenek, lze použít pro nákup jízdenky mobilní telefon s aplikací PID Lítačka. 
 • 10. 3. 2019 integrace oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku, 6 nových autobusových linek PID. SID nahrazena PIDem.
 • 29. 6. 2019 integrace Příbramska (linky Příbram - Dobříš - Praha; Hořovice - Příbram), 6 nových autobusových linek PID, 17 linek SID zrušeno.
 • 13. 7. 2019 integrace na Benešovsku (prodloužení linky 337 do Benešova).
 • 24. 8. 2019 integrace Slánska (relace Slaný - Praha/ Slaný-Kladno), vyhodnocení integrace Kladenska, integrace zbývající části Velvarska, regionální linky.
 • 15. 12. 2019 integrace Rakovnicka I. etapa (relace Rakovník - Praha), regionální linky na Rakovnicku
 • 8. 8. 2020 integrace Kokořínska (oblast Mšena, relace Liběchov - Kokořín), posílení provozu vybraných linek. Zrušeno bylo 17 linek, zavedeno 9 nových linek PID.
 • 15. 8. 2020 integrace Rakovnicka 2. etapa (Jedná se o integraci přibližně 20 zbývajících autobusových linek na Rakovnicku.) 
 • 22. 8. 2020 integrace Voticka (regionální linky, nová linka 500 Praha - Tábor - Jindřichův Hradec/Třeboň; Mladovožicko)
 • 29. 8. 2020 integrace Dobrovicka (spojení Mladá Boleslav - Dobrovice; úprava vedení linek na Nymbursku)
 • 15. 11. 2020 vyhodnocení integrace Slánska (úprava linkového vedení)
 • 13. 12. 2020
 • integrace Rožmitálska (regionální linky + úprava linek Příbram - Dobříš - Praha).
 • integrace Berounska a Hořovicka (zavedeno 23 nových linek, 8 stávajících změněno a 43 zrušeno).
 • 7. 3. 2021
 • integrace Skalska (spojení s Mladou Boleslaví)
 • integrace Královéměstecka (zrušeno 12 linek SID, zavedeno 6 nových linek PID), lepší návaznost bus/vlak.

Autor: Jan Pecka