Integrace Nymburska

V březnu roku 2019 (termín bude upřesněn) dojde k dalšímu významnému rozšíření systému Pražské integrované dopravy a to v oblasti Nymburska, Kolínska a Mladoboleslavska. 

Linka G55 právě odjíždí z Kolínského autobusového stanoviště do Velimi
Linka G55 právě odjíždí z Kolínského autobusového stanoviště do Velimi

1) OBLAST PODĚBRADY - PEČKY - KOLÍN

Linky k integraci: 

 • 230055 (G55) Kolín - Nová Ves I - Chotutice 
 • 230056 (G56) Kolín - Velim - Poděbrady 
 • 270039 (H39) Poděbrady - Cerhenice - Pečky

Zřizují se nové autobusové linky: 

678 Poděbrady - Sokoleč - Pečky 

Linka 678 částečně nahrazuje linku H39 s tím, že jsou zrušené varianty tras přes zastávku Sokoleč,u pekárny (bude obslouženo novou autobusovou linkou 679) a Ratenice (již obsluhovány linkou PID 498 v trase Poděbrady - Pečky). Z Poděbrad do Sokolče, resp. Osečku bude koordinována s linkou 679, v úseku Cerhenice - Pečky bude koordinována s linkou 675.

679 Poděbrady - Oseček - Kolín 

Linka 679 nově propojí obec Sokoleč s Kolínem přímým spojením, a to v trase Poděbrady - Sokoleč - Oseček - Pňov, Předhradí - Předhradí - Pňov, Předhradí - Pňov - Velim - Vítězov - Kolín a částečně nahrazuje linky H39 a G56. Ruší se varianta trasy přes Novou Ves (bude obsloužena novou linkou 675), naopak se zřizuje závlek do Osečku, kde ve směru od Kolína budou vybrané spoje ukončeny. Z Poděbrad do Sokolče, resp. Osečku bude koordinována s linkou 678.

675 Kolín - Cerhenice, Cerhýnky - Pečky 

Linka 675 pojede až do Dobřichova po stávající trase, avšak namísto do Radimi a Chotutic bude od Dobřichova odkloněna po trase linky 678 do Peček k vlakovému nádraží. Vybrané spoje z Kolína budou ukončeny v zastávce Cerhenice, Náměstí Míru, kde bude zajištěna návaznost na autobusovou linku 678 do Peček. V úseku Cerhenice - Pečky bude koordinována s linkou 678.

Zrušení autobusové dopravy v Radimi a Chotuticích je navrženo na základě přepravních průzkumů a souběhu s plně integrovanou železniční tratí S11, kdy jsou finanční prostředky na souběžnou autobusovou linku vynakládány neefektivně. Jízdní doba z Chotutic do Kolína autobusovou linkou činí 40 - 50 min. dle příslušného spoje, vlakem s přestupem v Pečkách 28 až 48 min.

Stručný popis jednotlivých opatření

Základním faktorem pro projektování jízdních řádů bylo navázání linek na vlaky, a to:

 • na lince 675 
 • v Pečkách na osobní vlaky z/do Prahy
 • na lince 678
 • v Poděbradech na rychlíky z/do Prahy
 • v Cerhenicích na osobní vlaky z/do Kolína
 • v Pečkách na osobní vlaky z/do Prahy
 • na lince 679
 • v Poděbradech na rychlíky z/od Prahy
 • ve Velimi na osobní vlaky z/do Prahy

Linky 678 a 679 jsou proloženy v úseku Poděbrady - Oseček - Sokoleč, čímž obce Sokoleč, Oseček a Pňov, Předhradí získávají díky pravidelnému intervalu výrazné zlepšení dopravní obsluhy z / do Poděbrad, a to ráno každých 30 až 60 min., dopoledne a odpoledne každou hodinu! Autobusy budou navíc u železničního nádraží v Poděbradech navazovat na rychlíky z / do Prahy.

Díky rovnoměrnému prokladu a návaznostem na vlaky ve Velimi či Cerhenicích jsou výše uvedené obce napojeny na vlakovou dopravu z / do Prahy. Ráno ve směru do Prahy lze každých 30 min. dojet jednou nebo druhou linkou do Velimi či Cerhenic, kde navazují vlaky do Prahy, odpoledne lze v lichou hodinu vystoupit v Cerhenicích, sudou ve Velimi, odkud budou navazovat spoje linek 678 a 679 ve směru Poděbrady.

Sokoleč díky nové lince 679 získává přímé spojení s Kolínem, které dosud nebylo zajišťováno, a to ráno v intervalu 60 - 90 min., dopoledne a odpoledne každé dvě hodiny.

Cerhenice, Cerhýnky a Dobřichov díky prokladu linek 675 a 678 rovněž mohou využívat pravidelného spojení do Prahy. V zastávce Pečky budou autobusy ráno i odpoledne navazovat z / na osobní vlaky každou hodinu, dopoledne cca každé dvě hodiny.

Zlepší se také přímé spojení do Kolína z Cerhenic, Velimi a Nové Vsi I. Z Cerhenic a Nové Vsi I pojede linka 675 do Kolína ráno po 90 min., odpoledne pravidelně každou hodinu! Spojení z Velimi do Kolína bude nově zajišťováno linkami 675 a 679, jejichž spoje budou koordinovány tak, aby zajistily přímé spojení do Kolína ráno i odpoledne v intervalu 30 - 60 min.

Pro všechny obce se díky integraci zlepšuje dopravní obslužnost novými spoji po celý provozní den. Zřizují se spoje mezi šestou a sedmou ranní, dále se prodlužuje rozsah provozního období i večer, kdy drtivá většina spojů dnes odjíždí mezi 17 a 18 hod. Nově bude spojení do obcí zajišťováno i mezi 18 a 20 hod. večerní.


2) OBLAST NYMBURK - KŘINEC + NYMBURK - LOUČEŇ + VLKAVA - MLADÁ BOLESLAV 

Linky k integraci: 

 • 260432 Vlkava - Mladá Boleslav 
 • 270012 (H12) Nymburk - Křinec - Rožďalovice - (zkrácena do trasy Křinec - Rožďalovice (v úseku do Nymburku nahrazena novou linkou 674, viz níže)
 • 270013 (H13) Nymburk - Oskořínek - Křinec - Loučeň 
 • 270014 (H14) Chleby - Křinec 
 • 270015 (H15) Nymburk - Oskořínek - Rožďalovice 
 • 270017 (H17) Nymburk - Loučeň  
Prodlužuje se linka 432: 

432 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava - o úsek do Mladé Boleslavi

Linka 432 pojede nově až do Mladé Boleslavi.
Linka 432 pojede nově až do Mladé Boleslavi.

V současnosti jezdí linka 432 z Lysé nad Labem přes Milovice do Vlkavy, odkud vybrané spoje pokračují po nezaintegrované lince 260432 dále do Mladé Boleslavi. Tyto spoje budou nově převedeny na linku 432, a tudíž dojde k faktickému prodloužení linky 432 až do Mladé Boleslavi, a to obousměrně přes Mladou Boleslav, Bezděčín. Díky této skutečnosti bude odstraněn tzv. lomený tarif a cestující budou moci již využívat pro celou cestu pouze jednu jízdenku PID podle potřebného času a počtu tarifních pásem. Prodloužená linka 432 pojede po hlavní komunikaci I/38 přímou trasou bez zajíždění do Němčic a do zastávek Luštěnice, Zelená a Luštěnice, Sluneční. Linka 260432 bude zrušena a zbývající spoje převedeny na linku 270020 (H20), která jezdí z Loučeně do Mladé Boleslavi, přičemž vybrané spoje obsluhují zastávky Luštěnice, Zelená a Luštěnice, Sluneční, Němčice i Luštěnice.

Provoz v úseku Milovice- Vlkava - Mladá Boleslav bude výrazně navýšen novými spoji, díky nimž bude souhrnný interval do Mladé Boleslavi činit 60 - 120 min. Nově bude zaveden i víkendový provoz v intervalu 4 hod. 

Vzhledem k tornu, že linka 432 bude nově zajišťovat páteřní spojení Lysé nad Labem, Milovicemi a dalšími obcemi s Mladou Boleslavi, budou z důvodu zjednodušení tras na této lince zrušeny zastávky:

 • Čahovice, žel. st. - do zastávky zajíždějí nyní pouze tři vybrané spoje linky 432 denně, jako náhradní zastávku lze využít zastávku Čahovice (vzdálenost cca 250 m).
 • Všejany, Vanovice, Na průhoně - do zastávky zajíždí nyní pouze jeden spoj denně, jako náhradní zastávku lze využít zastávku Všejany (vzdálenosti cca 200 m).
Linka 270020 bude v souvislosti s integrací Nymburska do PID posílena o spoje zrušené linky 260432. Jeden ze spojů linky 270020 byl zachycen na autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi.
Linka 270020 bude v souvislosti s integrací Nymburska do PID posílena o spoje zrušené linky 260432. Jeden ze spojů linky 270020 byl zachycen na autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi.

Zřizují se nové autobusové linky:

673 Nymburk - Chleby - Křinec, Sovenice 

Linka 673 tak jednotnou trasou částečně nahradí současné linky H13, H14 a H15. Ačkoli místo tří linek pojede pouze jedna, zjednoduší se tím orientace pro cestující, a současně dojde k celkovému navýšeni počtu spojů. V obci Hrubý Jeseník budou všechny spoje vedeny přes zastávku Hrubý Jeseník, Kovárna, bude zrušena zastávka Hrubý Jeseník. Linka bude i nadále zajištovat školní spoje do Nymburka i Křince s okolními obcemi. Pro zlepšení dopravní obslužnosti a umožnění cest za nákupy pojede linka v Nymburce přes zastávku Albert Hypernnarket.

674 Nymburk - Netřebice - Křinec - (Rožďalovice) 

Autobusová linka 674 kopíruje současnou linku H12 v nezměněné podobě s tím, že v úseku Křinec - Rožd'alovice bude platit tzv. lomený tarif PID/SID. V praxi tento postup znamená, že při příjezdu do Křince bude linka dále vedena jako linka 270012, nicméně cestující využijí přímého spojení (bez nutnosti přestupu) a již v Nymburce si mohou zakoupit jízdenku až do Rožd'alovic. Linka 674 v úseku Křinec - Rožd'alovice převezme i stávající spoje linky H15. Po zřízení dalších tarifních pásem PID bude dointegrován i zbývající úsek z Křince do Rožd'alovic. Pro zlepšení dopravní obslužnosti a umožnění cest za nákupy pojede linka v Nymburce přes zastávku Albert Hypermarket.

680 Nymburk - Jíkev - Loučeň 

Linka 680 nahradí současnou linku H17 s tím, že v úseku Nymburk - Bobnice nahradí i současnou linku H15, tj. spoje z této linky budou převedeny na linku 680 a nedojde tak k úbytku spojů pro obec Bobnice. Naopak v celé trase dojde k mírnému nárůstu počtu spojů. Všechny spoje budou vedeny přes Bobnici, Kovansko, čímž dojde pro tuto lokalitu ke zvýšení počtu spojů. Stejně jako již integrované linky 436 a 499 budou v úseku Nymburk, HI. nádr. - Nymburk, Průmyslová zóna sever vedeny po shodné trase, tj. obousměrně přes zastávku Nymburk, Havlíčkova VZP.

Linka H17 bude nahrazena linkou 680. Na fotografii byla linka H17 v zastávce Nymburk, Hl.nádr.
Linka H17 bude nahrazena linkou 680. Na fotografii byla linka H17 v zastávce Nymburk, Hl.nádr.

Stručný popis jednotlivých dopravních opatření:

Základem sestavy JŘ. bylo navázání autobusových linek 673, 674 a 680 v Nymburce na vlaky. Díky tomu opatření budou všechny linky obousměrně ráno i odpoledne navazovat na rychlíky i osobní vlaky z / do Prahy a na osobní vlaky z / do Kolína.

Obec Budiměřice i městys Křinec budou nově obsluhovány linkami 673 a 674, které zajistí pravidelný interval do Nymburka ráno každých 30 min. (z Křince 30 - 60 min.) a dopoledne i odpoledne každou hodinu.

Dopravní obslužnost obcí Chleby, Hrubý Jeseník, Mečíř, Bošín a Sovenice bude zajištěna novou linkou 673, obcí Netřebice, Rašovice, Vestec a Malý Vestec linkou 674. Obě linky pojedou ráno do Nymburku v intervalu 60 min. (na lince 674 v úseku Křinec - Netřebice interval 60-120 min.) a odpoledne každé dvě hodiny.

Linka 680 bude obsluhovat obce Kovansko, Bobnici a Jíkev a vybranými spoji městys Loučeň, jehož spojení s Nymburkem již dnes zajišťuje linka PID 499. V úseku Jíkev - Bobnice -Kovansko - Nymburk pojedou ráno do Nynnburka autobusy každou hodinu, dopoledne z / do Nymburka každé dvě hodiny a odpoledne do Bobnice každou hodinu, do Jíkve a Loučeně v intervalu 60 až 120 min.

Již dnes zajišťuje spojení Nymburka s Louční linka PID 499.
Již dnes zajišťuje spojení Nymburka s Louční linka PID 499.

Pro všechny obce se díky integraci zlepšuje dopravní obslužnost novými spoji po celý provozní den. Zřizují se spoje mezi šestou a sedmou ranní, dopoledne a dále se prodlužuje rozsah provozního období i večer, kdy drtivá většina spojů dnes odjíždí mezi 16 a 18 hod. Nově bude spojení do obcí zajišťováno i mezi 18 a 20 hod. večerní.

Obr. 1. 1 - Mapa současného stavu, linky vybrané k integraci

Obr. 1. 2 - Návrh linkového vedení po integraci - březen 2018

Návrh linkového vedení - březen 2018 - PDF verze ve vysokém rozlišení ke stažení zde: 

Tabulka příkladů cen (zdroj: www.pid.cz)

Zjednodušené schéma linek v relaci Nymburk - Křinec (zdroj: www.pid.cz)

Zjednodušené schéma linek v relaci Poděbrady - Kolín (zdroj: www.pid.cz)

Autor: Jan Pecka

Na závěr bych rád poděkoval organizaci IDSK, městysu Loučeň a městu Mladá Boleslav za jejich součinnost při poskytování materiálů k integraci. 

Aktualizováno: 18.8.2018