Integrace Příbramska

Od soboty 29.6.2019 dojde k dalšímu významnému rozšíření systému Pražské integrované dopravy a to v oblasti Příbramska, Dobříšska a Hořovicka. Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšíří o dalších 6 autobusových linek, které nahradí částečně nebo zcela 17 stávajících linek SID. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

!MHD Příbram se v této fázi integrovat NEBUDE - jízdenky PID v ní tedy použít nelze!

Před dalším čtením doporučuji přečíst článek výše.

Co v následujícím článku rozebereme?

Linky 392, 393 a 395 na páteřní trase Praha - Dobříš - Příbram

 • 3 nové linky nahradí v pravidelných intervalech a s přehledným jízdním řádem stávajících 12 linek, přičemž nedochází k omezení provozu, naopak prodloužení provozu až do pozdních večerních hodin (spoj od posledního metra)
 • výstupní i nástupní zastávka všech autobusů přesunuta do terminálu Smíchovské nádraží
 • zastávka na Lihovaru s přestupem na městské autobusové linky na pravý břeh Vltavy (Jižní Město, Lhotka, Brumlovka, Podolí, apod.)
 • páteřní linka 395 celodenně, celotýdenně v trase Praha - Dobříš - Příbram (všechny spoje přes Dobříš, Větrník; interval 15 minut v ranní špičce, 20 minut po zbytek pracovního dne, 30 minut o víkendech a večer)
 • expresní linka 393 ve špičkách Praha - Příbram bez zajíždění do Dobříše (interval 10-15 minut, při prázdninovém omezení 15-20 minut; součástí linky jsou přímé spoje do Rožmitálu p.Tř., Březnice a Blatné, které jsou součástí PID prozatím pouze v úseku Praha - Příbram)
 • nové velkokapacitní autobusy délky 15m vypraveny na linky 393 a 395 od cca srpna 2019
 • v rámci města Příbram všechny spoje linek 393 a 395 vedeny oběma směry přes autobusové nádraží  (zastávky v ul. Čsl. Armády), pro oblast Milínské zřízena zastávky Čsl. armády v docházkové vzdálenosti
 • doplňková linka 392 v trase Praha - Voznice - Dobříš - Rosovice - Buková - Pičín - Kotenčice - Suchodol - Občov - Příbram (ukončena na autobusovém nádraží), vložené spoje Praha - Dobříš, z nichž vybrané pokračují jako linky SID ve směru Kamýk n. Vlt. nebo Milevsko, vzájemný proklad se spoji linky 395 (ve špičkách souhrnný interval 7,5-10 minut).

Prodloužení stávající linky 317 z Dobříše do Příbrami

 • nová trasa Praha - Mníšek p. B. - Dobříš - Obořiště - Dlouhá Lhota - Dubenec - Háje - Příbram
 • rozšíření dopravní obslužnosti obcí vč. víkendů, interval 30-60 minut ve špičkách, 120 minut mimo špičky
 • návaznosti na rychlé spoje linek 392 a 395 v Dobříši z/do Prahy

Analýza současného stavu:

Linky k integraci:

 • 136440 (D90) Praha - Krásná Hora n. Vlt. - Milevsko (v úseku Praha - Dobříš ji nahradí 392 - přímé spoje bez přestupu)
 • 143443 (D93) Praha - Příbram - Blatná - Horažďovice (v úseku Praha - Příbram ji nahradí 393 - přímé spoje bez přestupu)
 • 210031 (C31) Hořovice - Jince - Příbram (nahradí ji 531)
 • 220031 (A31) Kladno - Beroun - Příbram (zrušené spojení - nahradí ji 531, 220030 )
 • 300021 (D21) Příbram - Sádek - Pičín (nahradí ji 511) 
 • 300022 (D22) Příbram - Obecnice - Sádek - Příbram (nahradí ji 512)
 • 300047 (D47) Příbram - Pičín - Dobříš (nahradí ji 392) 
 • 300085 (D85) Rožmitál pod Třemšínem - Příbram - Obořiště - Praha (v úseku Příbram - Praha ji nahrazují linky 317, 395, 393, 300031 - přímé spoje bez přestupu)
 • 300087 (D87) Příbram - Pičín - Dobříš - Praha (nahradí ji 392) 
 • 300088 (D88) Kamýk nad Vltavou - Dobříš - Praha (v úseku Dobříš - Praha ji nahradí 392 - přímé spoje bez přestupu)
 • 301018 (D18) Příbram - Beroun (spoje v úseku Příbram - Jince nahradí linka 531)
 • 301096 (D96) Věšín - Rožmitál pod Třemšínem - Příbram - Praha (v úseku Příbram - Praha ji nahradí 393, zbytek spojů převeden na linku 300031 - přímé spoje bez přestupu)
 • 303058 (D58) Příbram - Pičín - Dobříš - Praha (nahradí ji 392)
 • 303095 (D95) Příbram,Zdaboř - Praha,Roztyly (zrušené spojení - zčásti nahrazena linkou 395) 
 • 303097 (D97) Příbram - Praha (nahradí ji 393) 
 • 303098 (D98) Příbram - Dobříš - Praha (nahradí ji 395)  
 • 303099 (D99) Příbram - Obořiště - Dobříš - Praha (nahradí ji 395, 317)

1) Přepravní vazba Příbram - Dobříš - Praha

V současné době jsou provozovány v relaci Příbram - Dobříš - Praha dvě páteřní linky SID: linka D97 a D98. Dále pak s jedním ranním spojem linka D95 v trase Příbram,Zdaboř - Dobříš - Praha,Roztyly. V neposlední řadě je v této relaci provozováno několik doplňkových linek, které zajíždí do okolích lokalit jako Obořiště, Pičín nebo Suchdol. Jedná se například o linky: D47, D58, D87, D99, z nichž s výjimkou linky D47, která končí na Dobříši, většina jede až do Prahy. Dále jsou zde linky, které jedou v této relaci a pokračují dále mimo ni. Jedná se například o linky:

 • 136440 - D90 - Praha - Dobříš - Krásná Hora nad Vltavou - Milevsko (úsek Dobříš - Praha)
 • 300085 - D85 - Rožmitál pod Třemšínem - Příbram - Obořiště - Dobříš - Praha (úsek Příbram - Praha)
 • 300088 - D88 - Kamýk nad Vltavou - Dobříš - Praha (úsek Dobříš - Praha
 • 301096 - D96 - Věšín - Rožmitál pod Třemšínem - Příbram - Praha (úsek Příbram - Praha)
 • 143443 - D93 - Praha - Příbram - Blatná - Horažďovice (úsek Příbram - Praha
Linka 136440 (označením D90) spojuje Prahu s Milevskem s dvěma páry spojů v PD, dvěma v sobotu a jedním párem v neděli. I tato linka bude v této fázi integrována do PID, avšak jen v úseku Praha - Dobříš. Pro cestující to znamená, že linka pojede s označením 392 v trase Praha - Dobříš, kde bude platit tarif PID a v úseku Dobříš - Milevsko pod označením D90, kde bude platit tarif SID. Cestující jedoucí v obou těchto IDS mohou využít tzv. lomeného jízdného, tedy že si zakoupí jízdenku z Prahy například do Milevska za jednu cenu a nemusí si zvlášť kupovat dvě jízdenky. Takto to například funguje na lince 360/D60 Praha-Sedlčany (-Milevsko)
Linka 136440 (označením D90) spojuje Prahu s Milevskem s dvěma páry spojů v PD, dvěma v sobotu a jedním párem v neděli. I tato linka bude v této fázi integrována do PID, avšak jen v úseku Praha - Dobříš. Pro cestující to znamená, že linka pojede s označením 392 v trase Praha - Dobříš, kde bude platit tarif PID a v úseku Dobříš - Milevsko pod označením D90, kde bude platit tarif SID. Cestující jedoucí v obou těchto IDS mohou využít tzv. lomeného jízdného, tedy že si zakoupí jízdenku z Prahy například do Milevska za jednu cenu a nemusí si zvlášť kupovat dvě jízdenky. Takto to například funguje na lince 360/D60 Praha-Sedlčany (-Milevsko)

V současné je pro tyto linky v Praze (s výjimkou linky D95, která končí na Roztylech) konečná zastávka Praha,,Na Knížecí, kde je možnost přestupu na metro B. To se s příchodem integrace změní a novou konečnou zastávkou bude Smíchovské nádraží, kde se nachází jak stanice metra B a významný železniční uzel, tak větší množství linek MHD. Z historického hlediska zde linky na Příbram stavěly.

 • 303097 - D97 - Příbram - Praha /RYCHLÍKOVÁ LINKA/

Rychlíková linka D97 zajišťuje expresní spojení Příbrami s Prahou. Po dálnici D4 trvá její jízdní doba 1h 10 min. Jejím problémem je nedostačující interval, kdy v době od 8:20 do 13:00 nejede z Příbrami do Prahy žádný spoj. Totéž od 10:05 do 13:00 hod v opačném směru. Z tohoto důvodu cestující z Příbrami do Prahy volí zejména linku D98, která zajíždí na Dobříš a má jen o něco málo delší jízdní dobu. V Příbrami je její trasa shodná s linkami D98 a D99, s výjimkou nezajíždění do zastávky sídl.Kladenská. Všechny spoje jedoucí ve směru do Příbrami staví na autobusovém nádraží, avšak většina cestujících se spíše shromažďuje v zastávce Jiráskovy sady. Linka je v provozu pouze v pracovní dny v době přepravních špiček, a proto se o víkendech musí cestující spolehnout na linku D98. Na lince je pouze 1 garantovaný nízkopodlažní spoj. Na lince se podílí dobříšská a příbramská provozovna dopravce ARRIVA Střední Čechy.

Linku 303097 obsluhují jak dobříšská, tak příbramská provozovna dopravce ARRIVA Střední Čechy. Jeden z vozů příbramské provozovny byl zachycen v zastávce Příbram,,Jiráskovy sady, která slouží jako důležitý přestupní bod.
Linku 303097 obsluhují jak dobříšská, tak příbramská provozovna dopravce ARRIVA Střední Čechy. Jeden z vozů příbramské provozovny byl zachycen v zastávce Příbram,,Jiráskovy sady, která slouží jako důležitý přestupní bod.
 • 303098 - D98 - Příbram - Dobříš - Praha

Linka D98 oproti lince D97 obsluhuje také navíc město Dobříš. Touto zajížďkou se liší od linky D97 v celkové jízdní době pouze 10 minutami. Linka je pravidelně vytížená, zejména v ranních a odpoledních hodinách, jelikož je hlavním spojením Příbrami a Dobříše s Prahou. Kapacitní problém by mohlo vyřešit posílení linky D97 a nasazení kapacitnějších vozů (pozn. S integrací dopravce postupně zakoupí zhruba 30 nových třínápravových vozů o délce 15m). V Příbrami většina spojů začíná a končí v zastávce Drkolnov,Podbrdská, s výjimkou několika spojů, které začínají, nebo končí v zastávce Břez.Hory,rozc.Zdaboř. Na území města Příbram je linka vedena několika variantami tras. Ve směru do Prahy jede buď v trase Drkolnov,Podbrdská - Zdaboř,Nemocnice - Školní III. poliklinika - Milínská - ..., anebo v trase Drkolnov,Podbrdská - sídl. Kladenská - aut. nádr. - ... Všechny spoje se však schází v zastávce Jiráskovy sady, která slouží jako důležitý přestupní bod. Poté co vůz přijede do zastávky Dobříš,,nám. pokračuje buď přes Větrník, nebo kolem železniční stanice. Variantou přes sídliště Větrník, je nutné počítat s atypickým dobříšským kruhovým objezdem, který brání v nasazení velkokapacitních (15 metrových), eventuálně kloubových vozů. Některé spoje dále zajíždí do obce Voznice, ale těch je minimum a obsluhu obce Voznice zajišťuje především linka PID 317. Ve směru do Příbrami staví všechny spoje na autobusovém nádraží (v ulici Čs. armády - naproti budově finančního úřadu), odkud dále pokračují do zastávky sídl. II. poliklinika a odtud buď variantou trasy přes sídl. Kladenská a dále do zastávky Drkolnov, Podbrdská, nebo v trase Školní III. poliklinika - Zdaboř, nemocnice - Drkolnov, Podbrdská. Na lince nejsou garantovány nízkopodlažní spoje. Na obsluze linky se podílí dobříšská a příbramská provozovna dopravce ARRIVA Střední Čechy.

Linka 395, která nahradí současnou linku D98 nově bude jezdit jen přes zastávku Dobříš,,Větrník. Sjednotí se tak trasování na Dobříši, jelikož půlka spojů jezdí přes železniční stanici, která je téměř nevyužitá, na úkor sídliště Větrník, kde je cestujících poměrně více. Na fotografii byl zachycen vůz Irisbus Evadys H 12M, příbramské provozovny, dopravce ARRIVA Střední Čechy, který jede variantu trasy linky D98 přes železniční stanici a dále do Příbrami.
Linka 395, která nahradí současnou linku D98 nově bude jezdit jen přes zastávku Dobříš,,Větrník. Sjednotí se tak trasování na Dobříši, jelikož půlka spojů jezdí přes železniční stanici, která je téměř nevyužitá, na úkor sídliště Větrník, kde je cestujících poměrně více. Na fotografii byl zachycen vůz Irisbus Evadys H 12M, příbramské provozovny, dopravce ARRIVA Střední Čechy, který jede variantu trasy linky D98 přes železniční stanici a dále do Příbrami.
 • 303099 - D99 - Příbram - Obořiště - Dobříš - Praha

Zastávková linka D99 vznikla za účelem přímého spojení Obořiště a přilehlých obcí s Prahou. Dříve obsluhu těchto obcí plnila linka D51 v trase Příbram - Dobříš - Nový Knín, takže cestující do Prahy museli přestupovat na Dobříši, nebo v Příbrami. Na lince jsou garantovány nízkopodlažní spoje. V Příbrami je linka shodná s linkami D97 a D98. Dříve (ještě za doby společností CupTour Bus, Bosák Bus a Veolia Transport Praha) pod označením D99 vyjížděli víkendové spoje v trase Příbram - Dobříš - Praha, které se zavedením nové linky linky D99 byli včleněny do linky D98. Vybrané spoje linky D99 jsou zakončeny v zastávce Dobříš,,nám. z důvodu přejíždění na linku 361. Linku v současné době provozuje příbramská a dobříšská provozovna ARRIVA Střední Čechy.

Linka D99 bude nahrazena prodlouženou linkou 317, a proto se můžete s vozy dopravce ARRIVA Střední Čechy rozloučit. Linku 317 bude i nadále provozovat dopravce Martin Uher.
Linka D99 bude nahrazena prodlouženou linkou 317, a proto se můžete s vozy dopravce ARRIVA Střední Čechy rozloučit. Linku 317 bude i nadále provozovat dopravce Martin Uher.
 • 300085 - D85 - Rožmitál p.Tř. - Příbram - Obořiště - Praha

Dva spoje jedoucí z Prahy přes Obořiště jsou do Příbrami shodné s trasou linky D99. 1 spoj je rychlíkový z Rožmitálu do Prahy (tzn. že nejede přes Dobříš). 1 spoj jede pouze o svátcích z Prahy do Příbrami a jeho trasa je totožná s linkou D98.

Běžně nasazovaný vůz Irisbus Crossway 12M byl zachycen při svém příjezdu na dobříšské náměstí.
Běžně nasazovaný vůz Irisbus Crossway 12M byl zachycen při svém příjezdu na dobříšské náměstí.
 • 303095 - D95 - Příbram,Zdaboř - Praha,Roztyly

Jeden spoj této linky zajišťuje v pracovních dnech ráno spojení Příbrami a Dobříše s Prahou. Jedinou odlišností od linky D98 je zakončení v Příbrami a v Praze. Linka bude zrušena, jelikož cestující do Prahy mohou využívat přestupu na metro ve stanici Smíchovské nádraží. Linka byla zavedena v době povodní, avšak její obliba vzrostla, proto se nedočkala zrušení. Bohužel, postupem času docházelo k postupnému omezování, až nakonec z dvou párů spojů byl jeden jediný. 

Linka D95, na fotografii zachycená v zastávce Dobříš,,žel.st. bude bez náhrady zrušena. Je to jeden z mála záporů integrace. Důvodem je především jednotné zakončení v Praze, tedy na Smíchovském nádraží.
Linka D95, na fotografii zachycená v zastávce Dobříš,,žel.st. bude bez náhrady zrušena. Je to jeden z mála záporů integrace. Důvodem je především jednotné zakončení v Praze, tedy na Smíchovském nádraží.

2) Regionální linky

Do systému PID budou integrovány také regionální linky severně od Příbrami. Jedná se o přepravní relace:

1) Hořovice - Jince - Příbram

 • Zde se jedná o linku C31 v trase Hořovice - Příbram, o linku D18 v trase Příbram - Beroun (pouze v úseku Příbram - Hořovice) a o linku A31, jenž jezdí v trase Kladno - Beroun - Příbram (pouze v úseku Příbram - Hořovice). V této relaci je také významné železniční spojení pomocí vlakových linek S60 a R26, avšak to je již integrováno.
V terminálu autobusového nádraží v Příbrami, byl zachycen spoj linky C31 do Hořovic. V pozadí nádražní budova, jenž nedávno prošla rekonstrukcí.
V terminálu autobusového nádraží v Příbrami, byl zachycen spoj linky C31 do Hořovic. V pozadí nádražní budova, jenž nedávno prošla rekonstrukcí.

2) Příbram - Obecnice - Sádek

Linka D22 do Sádku byla zachycena na autobusovém nádraží v Příbrami.
Linka D22 do Sádku byla zachycena na autobusovém nádraží v Příbrami.
 • V této relaci je provozována linka D21, jezdící v trase Příbram - Obecnice - Sádek (- Pičín). Další linkou provozovanou v této relaci je polookružní linka D22, jezdící v trase Příbram - Obecnice - Sádek - Hluboš - Příbram. Obě linky provozuje dopravce ARRIVA Střední Čechy. 

Po technické stránce...

Již dnes můžete ve vozech příměstských linek na Příbramsku slyšet hlášení zastávek. Do vozů, které ještě nemají vestavěné hlásiče zastávek, jsou postupně instalovány. Dalším krokem je umístění LCD obrazovek, hodin, ukazatele TP a v neposlední řadě také označovačů jízdenek. To vede ke splňování standardů kvality PID.  Nakonec bude vozidlu přiděleno evidenční číslo a nahrán nový odbavovací systém. Jedná se celkem o 35 autobusů, které budou takto vybaveny. Cena tohoto vybavení, včetně montáže bude 6,5 mil Kč. Na linkách Příbram - Dobříš - Praha se podílí a bude se podílet dobříšská provozovna dopravce ARRIVA Střední Čechy, která má již toto téměř za sebou. S vozy dobříšské provozovny se svezete na 9 linkách PID, a proto je většina jejích vozů vybavena dle Standardů PID. 

Integrace bude premiérou pro příbramskou a hořovickou provozovnu tohoto dopravce, jelikož neprovozují žádnou linku PID. Příbramská provozovna se bude opět podílet na tradičních linkách v relaci Příbram - Dobříš - Praha a bude provozovat regionální linky v oblasti Obecnice a Sádku. Hořovická provozovna bude opět z velké části zajišťovat provoz na lince 531 v trase Hořovice - Příbram.

Zastávkové sloupky jednotlivých dopravců (architektura ČSAD - žluto-modré sloupky) jsou nahrazovány zastávkovými sloupky PID (červené sloupky, které můžete vidět v Praze a integrovaných částech Středočeského kraje). Těchto sloupků bude nutno instalovat na 300 kusů, přičemž cena jednoho označníku šplhá k 10 000 Kč.

Zastávkové sloupky ČSAD budou nahrazeny červenými PIDovými sloupky. Na některých zastávkách sloupky jsou například pouze v jednom směru, nebo nejsou vůbec a jízdní řády jsou vylepeny v zastávce. I zde červené sloupky přibudou.
Zastávkové sloupky ČSAD budou nahrazeny červenými PIDovými sloupky. Na některých zastávkách sloupky jsou například pouze v jednom směru, nebo nejsou vůbec a jízdní řády jsou vylepeny v zastávce. I zde červené sloupky přibudou.
Takto vypadá podoba zastávkových označníků MHD Příbram. Na ty však narazíte jen zřídka. Jízdní řády jsou totiž většinou vyvěšovány v lepších případech v čekárně.
Takto vypadá podoba zastávkových označníků MHD Příbram. Na ty však narazíte jen zřídka. Jízdní řády jsou totiž většinou vyvěšovány v lepších případech v čekárně.

Nové linkového vedení:

Nové linky PID:

392 - Praha, Smíchovské nádr. - Dobříš, Nám. - Rosovice - Pičín - Příbram, Aut. nádr. 

393Praha, Smíchovské nádr. - Příbram, Drkolnov, Podbrdská - Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř

395Praha, Smíchovské nádr. - Dobříš, Nám. - Příbram, Jiráskovy sady - Příbram, Drkolnov, Podbrdská 

511 Příbram, Aut. nádr. - Lhota u Př. - Obecnice - Drahlín - Sádek - (Hluboš)

512Příbram, Aut. nádr. - Podlesí - Obecnice - Drahlín - Sádek

531 Příbram, Zdaboř, Žežická - Příbram, Jiráskovy sady - Hluboš - Jince - Hořovice, žel.st.

Upravené linky:

317Praha, Smíchovské nádr. - Jíloviště, Cukrák - Mníšek p.B., Nám. - Dobříš, Nám. - Obořiště - Dlouhá Lhota - Dubenec - Háje, šachta 16 - Příbram, Jiráskovy sady - Příbram, Aut. nádr. - Příbram, sídl. II. poliklinika - Příbram, sídl. Archiv

136440 (D90)Dobříš - Kamýk nad Vltavou - Krásná Hora nad Vltavou - Milevsko (pokračuje jako linka PID 392)

143443 (D93)Příbram - Březnice - Blatná - Horažďovice (pokračuje jako linka PID 393

220031 (A31) Kladno - Beroun (pokračuje jako linka PID 531

300031 (D31)Věšín - Rožmitál pod Třemšínem - Příbram (pokračuje jako linka PID 393; převedeny pokračující spoje linek D96 a D85

300088 (D88)Dobříš - Kamýk nad Vltavou (pokračuje jako linka PID 392

301018 (D18)Beroun - Hostomice - Jince - Čenkov (spoje v úseku Jince - Příbram převedeny na linku 531)

Umístění obcí v jednotlivých tarifních pásmech: (jednotlivé umístění zastávek lze vyčíst z jízdních řádů)

DOBŘÍŠ (5.TP); Obořiště (6.TP); Dlouhá Lhota (6.TP); Dubenec (6.,7.TP); Dubno (7.TP); Pičín (6.TP); Podlesí (7.TP); Rosovice (6.TP); Čenkov (6.TP); Hluboš (6.TP); PŘÍBRAM (7.TP); Sádek (6.TP); Obecnice (6.TP); Jince (6.TP); HOŘOVICE (6.TP) 

317 Praha - Jíloviště - Mníšek pod Brdy - Dobříš - Dlouhá Lhota - Příbram

Linka 317 bude do Příbrami prodloužena na základě návrhu radnice města Mníšek pod Brdy. Nahradí tím také linku D99. Linka bude také vedena přes obce Dubenec a Háje.
Linka 317 bude do Příbrami prodloužena na základě návrhu radnice města Mníšek pod Brdy. Nahradí tím také linku D99. Linka bude také vedena přes obce Dubenec a Háje.

Současná linka 317 z Prahy přes Mníšek pod Brdy do Dobříše, bude prodloužena po trase stávající linky 303099 (D99) přes Obořiště, Dlouhou Lhotu a nově také přes Dubenec a Háje do Příbrami. Důvodem prodloužení linky je zavedení přímého spojení Mníšku pod Brdy a okolních obcí s městem Příbram. V Příbrami bude linka 317 vedena trasou Svatá Hora - Jiráskovy sady - Aut. nádr. - sídl.II.poliklinika do konečné zastávky sídl.Archiv. V úseku Dobříš - Příbram bude v provozu celodenně, celotýdenně, čímž zajistí nově obsluhu obcí Obořiště a Dlouhá Lhota také o víkendech. Na linku 317 jsou vypravovány převážně kloubové autobusy a jejím dopravcem je MARTIN UHER, spol. s.r.o.

V jízdním řádu prodloužené linky 317 se nově objeví zastávka na znamení Dobříš,Lom a nově také zastávky na území Dubence a Hájů. V Příbrami bude linka 317 obsluhovat také zastávku Příbram, U Míků; Příbram,Bytíz,Šachta; Příbram,Svatá Hora;  Příbram,Čs. armády, ale také zastávku Příbram,Na Cihelně. Ruší se varianta trasy přes Milínskou a všechny spoje nově pojedou obousměrně přes autobusové nádraží. V prokladu s MHD, dojde k faktickému propojení regionální a městské autobusové dopravy.

S integrací dojde k posílení přepravní vazby Dobříš - Obořiště - Příbram. O víkendu jezdí linka 317 v intervalu 120 minut v celé trase. Tím se zkvalitní obsluha obcí Obořiště a Dlouhá Lhota, jenž dosud neměli žádné víkendové spojení. Pouze přes Obořiště jezdí linka 136440 v trase Praha - Milevsko, avšak v sobotu se 2 páry a v neděli s 1 párem spojů. Čím se ovšem zhorší obsluha těchto obcí je, že nebudou mít rychlíkové spojení s Prahou a ani s Příbramí. Linka 317 na rozdíl od současné linky D99 obsluhuje také Mníšek pod Brdy a zastávky přilehlé k dálnici, kde se tedy jedná zhruba o 30 minutové prodloužení jízdní doby. Na Příbram zase bude linka 317 mít delší jízdní dobu, protože nepojede přímou cestou přes Dubno, ale oklikou přes Dubenec a Háje.

Na prodloužené lince 317 i nadále zůstane přestupní návaznost v zastávce Mníšek pod Brdy,Kaple a to na linku 446 do Kytína, ale také návaznost v zastávce Jíloviště,Cukrák z/na linku 318. Nově ovšem přibude návaznost v zastávce Dobříš,,nám., kde budou moci cestující z/do Dlouhé Lhoty a Obořiště přestoupit z/na zrychlené linky 392 a 395

Dojde také k tarifnímu opatření u zastávek Drásov,Letiště a Dubenec,Skalka, které budou zařazeny jak do 6., tak zároveň do 7. tarifního pásma. Cestující pro cesty v relaci Dlouhá Lhota - Obořiště - Praha, mohou využívat také přestupu v zastávce Dubenec,Skalka z/na linku 393 a to za stejnou cenu, ovšem vzhledem k již zmiňovaným přestupním bodům, jako je Jíloviště,Cukrák (318/317), Mníšek pod Brdy,Kaple (446/317) a Dobříš,Náměstí (317/392,395) nelze v této zastávce zajistit garantovanou návaznost. U linky 393 lze také předpokládat, že příjezdy do zastávky Dubenec, Skalka ve směru od Prahy odpoledne budou závislé na dopravní situaci v Praze a na dálnici, a tudíž nelze zajistit čekání spojů linky 317, jež dále pokračuje až do Prahy, kvůli již zmíněným návaznostem.

Spousta vložených spojů pojede jako doposud v úseku Mníšek p. Brdy, U Šibence - Smíchovské nádraží. 

Na lince 317 bude nově ve Dlouhé Lhotě zřízena zastávka na znamení Dlouhá Lhota,U Křížku.

tabulka: nový interval linky 317

392 Praha - Dobříš - Rosovice - Pičín - Kotenčice - Příbram

Linky D47, D58 a D87 nahradí jedna linka. Bude jí linka 392 v trase Praha - Dobříš - Rosovice - Pičín - Kotenčice - Příbram.
Linky D47, D58 a D87 nahradí jedna linka. Bude jí linka 392 v trase Praha - Dobříš - Rosovice - Pičín - Kotenčice - Příbram.

Linka 392 propojí obce mezi Příbramí a Dobříší s Prahou po trase Praha, Smíchovské nádraží - Voznice - Dobříš,Náměstí - Rosovice - Buková u Příbramě - Pičín - Kotenčice - Suchodol - Občov - Příbram, Jiráskovy sady - Příbram, Aut. nádr. Vybrané spoje budou provozovány pouze v úseku Dobříš, Náměstí - Příbram,Aut. nádr. s tím, že v Dobříši bude zajištěna garantovaná návaznost s páteřní linkou 395 ve směru z/do Prahy. V úseku Dobříš, Náměstí - Příbram, Aut. nádr. bude rozsah provozu v pracovní dny obdobný dnešnímu stavu, tj. cca hodinový interval ve špičkách a vybrané spoje v sedle, avšak k posílení dojde o víkendech, kdy budou v provozu čtyři páry spojů po oba dny. V tomto úseku linka 392 nahrazuje stávající spoje linek 300047 (D47 - Příbram–Pičín–Dobříš), 300087 (D87 - Příbram – Pičín – Suchodol – Praha) a 303058 (D58 - Příbram – Pičín – Dobříš – Praha). 

Zároveň budou součástí linky 392 také posilové spoje v úseku Praha, Smíchovské nádraží - Dobříš, Náměstí, které budou v některých případech dále pokračovat jako spoje stávajících linek 136440 (D90) nebo 300088 (D88) ve směru Milevsko, resp. Kamýk nad Vltavou. Vzhledem k tomu je zřejmé, že integrace zasáhne i do jízdních řádů mimo PID (časové posuny). Všechny spoje linky 392 jsou vedeny přes zastávku Dobříš,žel.st. a Voznice, čímž zajistí přímé spojení Voznic s Prahou, jenž v současné době plní (mimo linky 317, která ještě obsluhuje Mníšek pod Brdy a zastávky přilehlé k hl. silnici) linky D87, D88, D58 a některé spoje linky D98.

Na trase Praha - Dobříš - Pičín - Příbram dojde ke zrušení zastávky Pičín,Žírovy,rozc.1.1., pro její nulové vytížení a naopak obousměrně se pojede přes zastávku Příbram,,Fibichova.

Většina spojů pojede z Dobříše do Příbrami delší variantou, tzn. přes Rosovice, Bukovou u Příbramě, Pičín, Kotenčice, Suchodol a Občov. 4 spoje ve špičkách pak kratší variantou z Bukové u Příbrami přímo do Příbrami. Zrušena bude nejrychlejší varianta, kdy spoj jel z Rosovic přímo do Kotenčic. Spoj v 7.55 z Dobříše (dnes na lince D47) jede nově ve všechny pracovní dny i přes Suchodol a Občov (nyní jen v po, st, a pá), spoj v 16.02 z Dobříše jede nově zastávkovou variantou, tj. nejede přímo z Rosovic do Kotenčic a ruší se spoj v 16.30 z Rosovic přes Kotenčice do Příbrami. Všechny spoje v Příbrami budou zakončeny na autobusovém nádraží. Z Prahy je v pracovní dny přímých šest spojů oproti současným třem. 

Do Prahy jsou nově přímé celkem čtyři spoje oproti současnému jednomu. O víkendu dojde k výraznému posílení. Místo jednoho páru spojů v neděli a dvou párů v sobotu nově pojedou autobusy každé 4 hodiny od 5 do cca 21 hodin. O víkendu jede do Prahy přímo jeden spoj v sobotu a v neděli ráno, nedělní večerní přímý spoj se ruší a je tedy nutné přestoupit na Dobříši.

Na vybraných spojích linky 392 budou také zajištěny návaznosti z/na linku 361 (Smíchovské nádraží - Nový Knín - Dobříš) a to v zastávkách Dobříš,Žel.st. a Dobříš,Náměstí. 

tabulka: interval linky 392

Výpis konkrétních návazných spojů linky 392:

1) odjezd ze zastávky Smíchovské nádraží - směr: Kamýk nad Vltavou (jako linka D88): 15:45

2) odjezd ze zastávky Dobříš,Nám. - směr: Smíchovské nádraží (přejezd z linky D88): 7:15

3) odjezd ze zastávky Smíchovské nádraží - směr: Milevsko (jako linka D90): 8:25; 15:45; 17:05; 8:20 (6); 14:50 (6); 19:30 (7)

4) odjezd ze zastávky Dobříš,Nám. - směr: Smíchovské nádraží (přejezd z linky D90 od Milevska): 6:10; 15:28; 6:53 (6); 13:23 (6); 18:00 (7)

*vysvětlivky: 

(6) jede v sobotu; (7) jede v neděli a ve státem uznané svátky

393 Praha - Příbram /bez zajíždění na Dobříš

Expresní linka 393 nahrazuje linku D97.
Expresní linka 393 nahrazuje linku D97.

Linka 393 představuje expresní spojení v trase Praha, Smíchovské nádraží - Dubno,rest. - Příbram, Jiráskovy sady - Příbram, Aut. nádr. - Příbram, Drkolnov, Podbrdská, tj. bez zajíždění do Dobříše. V provozu bude pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, tj. ráno od cca 4:30 do 8:30 hod. (v intervalu až 10 minut) a odpoledne od cca 13:00 do 20:00 hod. (v intervalu až 15 minut). Součástí linky budou také spoje, které pokračují z Příbrami dále jako linky mimo PID směr Rožmitál pod Třemšínem, resp. Blatná. 

V Příbrami budou všechny spoje vedeny oběma směry přes zastávku u autobusového nádraží v ulici Čs. armády (tj. bez zajíždění do terminálu) pro zlepšení přestupních vazeb a zjednodušení linkového vedení. Tato nová linka nahradí stávající linku 303097 (D97) a část trasy linek 143443 (D93), 300085 (D85) a 301096 (D96) v úseku Příbram - Praha. Tyto linky, budou pokračovat dále jako linky SID z/do Rožmitálu pod Třemšínem (D31), Blatné a Březnice (D93). Jsou také označeny v jízdním řádu. 

Linka 393 nebude ve směru do Příbrami stavět v zastávce Lihovar z důvodu obsazenosti této zastávky a nemožné čekací době autobusu v zastávce.

Nově všechny spoje od Prahy do Příbrami jedou následovně po trase původní D97: Praha,Smíchovské nádraží - Dubno,rest. - Příbram,Jiráskovy sady - Příbram,Aut.nádr. - Příbram,sídl.II.poliklinika - Příbram,Školní III.poliklinika. - Příbram,Zdaboř,Nemocnice - Příbram,Drkolnov,Podbrdská. Na lince dochází ke zrušení prvního odpoledního spoje do Prahy a zřízení jednoho večerního spoje z Prahy v období od 18 do 19 hodin. Vybrané spoje pojedou až do do zastávky Příbram,Břez.Hory,Rozc.Zdaboř

Výpis konkrétních návazných spojů linky 393:

1) odjezd ze zastávky Smíchovské nádraží - směr: Březnice/Blatná (jako linka 143443): 15:25; 16:25; 17:25

2) odjezd ze zastávky Smíchovské nádraží - směr: Rožmitál pod Třemšínem (jako linka D31): 15:45; 16:45; 17:45

3) odjezd ze zastávky Příbram,Drkolnov,Podbrdská - směr: Smíchovské nádraží (přejezd z linky D31 od Rožmitálu p.Tř.): 5:05; 6:35; 7:25

4) odjezd ze zastávky Příbram,Školní kruhový objezd - směr: Smíchovské nádraží (přejezd z linky 143443 od Březnice): 5:40; 6:25; 7:10


tabulka: interval linky 393

395 Praha - Dobříš - Příbram

Linka 395 zajistí základní páteřní rychlíkové spojení v trase Praha, Smíchovské nádraží - Dobříš,Větrník - Dobříš, Náměstí - Dubno,rest. - Příbram, Jiráskovy sady - Příbram, Aut. nádr. - Příbram, sídl.II.poliklinika - Příbram,Školní III.poliklinika - Příbram, Drkolnov, Podbrdská. Nově všechny spoje pojedou v Dobříši přes zastávku Větrník. Linka bude v provozu celodenně, celotýdenně v intervalech: pracovní dny ráno 15 minut, přes den 20 minut, večer a o víkendech po celý den 30 minut. V Příbrami budou všechny spoje vedeny oběma směry přes zastávku u autobusového nádraží v ulici Čs. armády (tj. bez zajíždění do terminálu) pro zlepšení přestupních vazeb a zjednodušení linkového vedení. Vybrané spoje v pracovní dny v rozsahu jednou za hodinu budou vedeny přes zastávku Příbram,sídl.Kladenská. První ranní spoje ve směru do Prahy a poslední večerní spoje ve směru z Prahy budou vedeny až do zastávky Příbram,Březové Hory,Rozc.Zdaboř. Linka nahradí především stávající linku 303098 (D98), ale z velké části také spoje linky 303099 (D99). V relaci Příbram - Dobříš tak přibude 22 spojů.

V trase Praha - Dobříš - Příbram se zřizují nové spoje v 19:15, 23:35 a 0:35, v opačném směru se zřizují spoje ve 7.35, 21.30, 23.00 a ruší dva spoje na začátku odpolední špičky. Poslední autobus do Příbrami tedy pojede od posledního metra.

O víkendu jsou z Prahy do Příbrami zavedeny spoje v SO v 8:05, 12:05, 21:05, 22:05, 23:35 a 0:35, v NE pak spoje v 8:05, 10:35, 21:05, 22:05 a 0:35. Zrušeny jsou zrychlené nedělní spoje v 18:30 a 20:00 v neděli mimo Dobříš (tj. po trase linky D97).

V opačném směru z Dobříše jsou zřízeny spoje v SO v 11:30, 12:30, 18:30, 21:00, 22:00, 23:00 a v NE v 8:15, 11:30, 12:30, 22:00, 23:00, spoj od Horaždovic zastavuje ve více zastávkách v Příbrami (jako ostatní spoje linky PID 395) a nově zajíždí do Dobříše (odjezd od zastávky Příbram,Školní kruhový objezd je v 18:20). Ruší se zrychlený spoj mimo Dobříš v cca 17:30 z Příbrami (od Rožmitálu) - bude posunut a pojede přes Dobříš.

Na nové trase linky 395 přibudou zastávky Dobříš,,Lom (x) a Dobříš,,Kodetka (x). Zastávka Dobříš,Průmyslová zóna, bude nově na znamení. Dále zastávka Příbram,Drkolnov,Nemocnice bude obsluhována obousměrně. V současné době linka D98 zastávku Příbram,Drkolnov,Nemocnice ve směru do Prahy pouze projíždí.

Linka 395 na rozdíl od své předchůdkyně, tedy linky D98, nebude obsluhovat zastávku Mníšek pod Brdy,závod (hl.sil.), kde stavila ve směru z Prahy. Ve směru do Prahy zastávka zřízena není. Žádný z jejích spojů nepojede přes Voznice, kde její funkci a zároveň funkci linek D87, D88 a D58 převezme nová linka 392. Voznici bude i nadále obsluhovat stávající linka 317

Vybrané spoje budou také obsluhovat obsluhovat Náměstí 17. listopadu v Příbrami. Tím dojde k dalšímu prokladu linek MHD a regionálních linek, proto je v zájmu všech do PID integrovat i MHD, aby nedocházelo k tarifnímu souběhu. MHD v této fázi ovšem nebude integrována, vzhledem k blížícímu se konci smlouvy mezi dopravcem ARRIVA Střední Čechy a městem Příbram (informovali jsme zde: https://verejna-hromadna-doprava-stredocesky-kraj.webnode.cz/l/bylo-vypsano-vyberove-rizeni-na-provozovatele-mhd-pribram/).

tabulka: interval linky 395

511 Příbram, Aut. nádr. - Lhota u Příbrami - Obecnice - Drahlín - Sádek - (Hluboš)

Linka 511 bude vedena v trase stávající linky 300021 (D21), tj. Příbram, Aut. nádr. - Lhota u Příbramě - Obecnice - Drahlín - Sádek - Bratkovice - Bratkovice, Dominikální Paseky - Bratkovice - Hluboš. Na lince dojde k posílení provozu o víkendech a v zastávce Příbram, Aut. nádr. bude zajištěna přestupní vazba na linky z/do Prahy. Zároveň je linka zkrácena o úsek Hluboš - Pičín a to bez náhrady.

V pracovní dny dny se ruší spoj ve 4:15 v trase Příbram,,aut.nádr. - Bratkovice,Domin.Paseky, spoj v 5:50, posunutý na 5:20 jede stejně po Příbrami, za Příbramí ovšem jede přímo do Sádku, neobsluhuje tak Lhotu u Příbramě, Obecnice, Drahlín a Hluboš. Zřizuje se spoj v 6:30 z Příbrami do Hluboše a zkracuje se spoj v 7:00 z Příbrami do trasy Lhota u Příbramě,Obecní úřad - Sádek s odjezdem v 7:19. Odpoledne a večer se ruší spoje ve 14:35 a 22:35 a ruší se zastávka Příbram,,Kovošrot. Odpolední spoj do Pičína je posunut z 18. hodiny na 16. hodinu a s tím je zavedeno i zajíždění spoje během 18. hodiny do zastávky Bratkovice,Domin.Paseky. Ruší se spoj ve středu v trase Sádek - Bratkovice,Domin.Paseky ve 13:05 a zpět ve 13:25.

V opačném směru dochází ke zkrácení spoje ve 4:45 z Bratkovice,Domin.Paseky do zastávky Sádek (odtud jede dále do Příbrami), spoj v 6:05 nejede z Pičína, ale je nově výchozí ze zastávky Bratkovice,Domin.Paseky, zřizuje se dopolední spoj ze Sádku do Příbrami v 9:06, spoj v 15:25 ze zastávky Bratkovice,Domin.Paseky je nově výchozí ze zastávky Hluboš, spoj v 18:40, posunutý na 18:26 jede nově přes Drahlín, Obecnice a Lhotu u Příbramě a ruší se spoje ze Sádku ve 20:45 a 22:55. Rozšiřuje se i počet spojů o víkendu ze současných 2 párů spojů na 4 páry.

512 Příbram, Aut. nádr. - Podlesí - Obecnice - Drahlín - Sádek

Linka 512 bude vedena v trase stávající linky 300022 (D22), tj. Příbram, Aut. nádr. - Podlesí - Obecnice - Drahlín - Sádek. Na lince dojde k posílení provozu o víkendech a v zastávce Příbram, Aut. nádr. bude zajištěna přestupní vazba na linky z/do Prahy.

Ruší se spoj z Příbrami do Obecnice ve 4:40, z Příbrami přes Obecnici zpět do Příbrami v 6:35. Prodlužuje se spoj z Obecnice do Příbrami v 7:15 do trasy Sádek - Příbram s odjezdem v 7.06 a rozšiřuje se víkendový provoz. Místo 3 párů spojů v sobotu a žádného v neděli nově jedou 4 páry spojů v sobotu i v neděli.

531 Hořovice - Jince - Příbram

Linka 531 představuje významnou linku v trase dnešní linky 210031 (C31), tj. Hořovice, Žel.st. - Hořovice, Nám. B. Němcové - Rpety - Felbabka - Jince, Náměstí - Čenkov - Hluboš - Příbram, Jiráskovy sady - Příbram, Aut. nádr. - Příbram,sídl.II.poliklinika  - Příbram,Zdaboř,Žežická. Součástí linky budou i části spojů linek 220031 (A31) a 301018 (D18), které budou pokračovat jako neintegrované linky SID do Berouna, nebo Kladna . Rozsah provozu zůstane obdobný dnešnímu stavu.

Všechny spoje linky 531 ukončené v zastávce Příbram,Aut.nádr. jsou prodlouženy dále k okraji města a to do zastávky Příbram,Zdaboř,Žežická. V Čenkově pak všechny spoje zajíždějí k obecnímu úřadu, ruší se zastávka Křešín a Felbalka,,rozc.. Z Felbalky jedou všechny spoje delší trasou přes Rpety (dosud jely dva páry spojů ráno kratší trasou) a sled zastávek v Hořovicích je pro všechny spoje stejný - Hořovice,,K Nemocnici - Hořovice,,u hřbitova - Hořovice,,Komenského - Hořovice,,náměstí Boženy Němcové - Hořovice,,Palackého náměstí - Hořovice,,Valdek - Hořovice,,žel.st. (všechny spoje tedy jedou až k železniční stanici).

Ruší se posilový spoj v trase Jince,,nám. - Příbram,Zdaboř,Žežická v 7:10, spoj v trase Hořovice,Valdek II - Jince,,nám. ve 12:38, spoj v trase Čenkov,,nám. - Příbram,Zdaboř,Žežická ve 14:20 a spoj v trase Jince,,sokolovna - Příbram,Zdaboř,Žežická ve 22:20. Prodlužuje se spoj v 16:30 z Hořovic do Jinců a spoj v 17:15 z Hořovic do Čenkova až do Příbrami, do zastávky Příbram,Zdaboř,Žežická. Spoj v 10:50 z Hořovic do Příbrami jede nově i v sobotu.

V opačném směru se ruší spoj v trase Jince,,žel.st. - Hořovice,,žel.st. ve 4:47, v trase Příbram,II.poliklinika - Jince,,nám. v 5:24, v trase Příbram,,Aut.nádr. - Jince,,nám. v 6:40, v trase Jince,,nám. - Hořovice,,nám.B.Němcové v 7:43 a v trase Příbram,Zdaboř,Žežická - Jince,,sokolovna ve 21:15. O víkendu se z Příbrami do Hořovic zřizuje spoj v 11:30.

Úpravy na linkách SID - D88, D31, D90, D93:

1) Linka D88 - Kamýk nad Vltavou - Dobříš - Praha

V jízdním řádu linky D88, která v současné době jezdí v trase Kamýk nad Vltavou - Dobříš - Praha dojde ke dvěma zásadním změnám. 

 • Linka je zkrácena do úseku Kamýk nad Vltavou - Dobříš,,nám., odkud bude pokračovat jako linka PID 392 (Dobříš,Nám. - Dobříš,Žel.st. - Voznice - Smíchovské nádraží) do Prahy. Na úseku linky D88 bude platit stávající tarif SID a na lince 392 tarif PID. Při jednotlivé cestě lze zakoupit přímou jízdenku. 
 • Druhou změnou je časový posun odpoledního spoje z Prahy, který nově ze Smíchovského nádraží odjíždí jako linka PID 392 v 15:45; ze zastávky Dobříš,,nám. odjíždí jako linka D88 v 16:22.

JÍZDNÍ ŘÁD ZDE: https://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L300088_190629_232974.pdf

2) Linka D31 - Příbram-Rožmitál p.Tř.-Věšín,Teslíny

Jízdní řád linky D31 bude doplněn o spoje zrušených linek D96 a D85. Spoje 81,83,85 navazují v zastávce Příbram,Drkolnov,Podbrdská v 16:50, 17:50, 18:50 hod. na linku PID 393 od Prahy (Bez přestupu).

Spoje 82,84,86,88 pokračují ze zastávky Příbram,Drkolnov,Podbrdská jako linka PID 393 do Prahy (Bez přestupu).

JÍZDNÍ ŘÁD ZDE: https://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L300031_190629_232972.pdfSrovnání Tarifu SID a PID v relaci Příbram - Dobříš - Praha, z něhož je patrná výhodnost Tarifu PID.
Srovnání Tarifu SID a PID v relaci Příbram - Dobříš - Praha, z něhož je patrná výhodnost Tarifu PID.
Tabulka jednotlivých jízdenek PID. Všechny jízdenky jsou přestupní!
Tabulka jednotlivých jízdenek PID. Všechny jízdenky jsou přestupní!

V níže vytvořeném kontaktním formuláři můžete pokládat Vaše dotazy k integraci Příbramska. Zpětná vazba bude poskytnuta na e-mail a uveřejněna níže na webu. Přečtěte si nejprve níže nejčastější kladené dotazy.

Upozorňujeme, že jsme pouze zájmová skupina, nikoli oficiální stránka organizátora dopravy.

Často kladené dotazy:

Vzhledem k četnosti dotazů jsme pro Vás vytvořili souhrn nejčastějších dotazů:

1. Budou po integrace i nadále jezdit přímé spoje ve směru Březnice, Kamýk nad Vltavou, Milevsko a Rožmitál pod Třemšínem?


Ano a to následovně: 
 • Spoje ve směru Březnice pojedou v úseku Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,Školní kruhový objezd jako linka PID 393. V zastávce Příbram,Školní kruhový objezd vůz pouze změní linku a pojede jako linka D93 ve směru Březnice. Na úseku linky 393 bude platit Tarif PID a ve zbývajícím úseku, tedy v úseku linky D93, bude platit stávající tarif SID. Cestující, kteří budou pokračovat za úsek linky 393, tedy za Příbram a dále do Březnice, si budou moci koupit přímou jízdenku do své cílové zastávky. 
 • Spoje ve směru Rožmitál pod Třemšínem pojedou v úseku Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,Drkolnov jako linka PID 393. V zastávce Příbram,Drkolnov vůz pouze změní linku a pojede jako linka D31 ve směru Rožmitál pod Třemšínem. Na úseku linky 393 bude platit Tarif PID a ve zbývajícím úseku, tedy v úseku linky D31, bude platit stávající tarif SID. Cestující, kteří budou pokračovat za úsek linky 393, tedy za Příbram a dále do Rožmitálu, si budou moci koupit přímou jízdenku do své cílové zastávky. 
 • Spoje ve směru Kamýk nad Vltavou pojedou v úseku Praha,Smíchovské nádraží - Dobříš,Nám. jako linka PID 392. V zastávce Dobříš,Náměstí vůz pouze změní linku a pojede jako linka D88 ve směru Kamýk nad Vltavou. Na úseku linky 392 bude platit Tarif PID a ve zbývajícím úseku, tedy v úseku linky D88, bude platit stávající tarif SID. Cestující, kteří budou pokračovat za úsek linky 392, tedy za Dobříš a dále do Kamýka nad Vltavou, si budou moci koupit přímou jízdenku do své cílové zastávky. 
 • Spoje ve směru Milevsko (pouze ty na současné lince D90, tedy s trasou přes Dobříš - Obořiště - Kamýk nad Vltavou - ...) pojedou v úseku Praha,Smíchovské nádraží - Dobříš,Náměstí jako linka PID 392. V zastávce Dobříš,Náměstí vůz pouze změní linku a pojede jako linka D90 ve směru Milevsko. Na úseku linky 392 bude platit Tarif PID a ve zbývajícím úseku, tedy v úseku linky D90, bude platit stávající tarif SID. Cestující, kteří budou pokračovat za úsek linky 392, tedy za Dobříš a dále do Milevska, si budou moci koupit přímou jízdenku do své cílové zastávky. 
Úseky tras, které pokračují za úsek integrovaných linek, tedy například spoje z Dobříše do Milevska a Kamýka nad Vltavou, nebo například linky z Příbrami do Rožmitálu, či Březnice, budou do PID integrovány v pozdějších fázích integrace.

2. Jak to bude se současnými linkami na trase Příbram - Dobříš - Praha, a zmíněných regionálních linkách na Příbramsku?

Současné linky, které jsou výše vypsány, budou plně zrušeny a nahrazeny novými linkami PID. Na linkách PID bude platit Tarif PID a Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy. Více informací o Tarifu PID najdete zde:

https://pid.cz/primestske-cestovani/ 

https://pid.cz/tarifni-pojmy/tarifni-pasma-pid/

3. Jak to bude s jednotlivými a předplatními jízdenkami? Kde je zakoupit a jaká bude jejich cena?

Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. V systému PID lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu:

Papírové jízdenky PID je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID, dále v pokladnách železničních stanic např. v Příbrami, Dobříši, Hořovicích, Jincích, Březnici či na Smíchovském nádraží v Praze. Plný sortiment jízdenek PID nabízí také aplikace PID Lítačka a také jízdenkové automaty PID.

Kde zakoupit předplatné jízdné PID:

Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít vystavenu Průkazku PID, čipovou kartu Lítačka nebo jinou bezkontaktní kartu kompatibilní se systémem PID Lítačka.

Průkazka PID:

Průkazku PID lze zařídit na počkání v Praze ve vestibulech metra, například na Smíchovském nádraží, na Hlavním nádraží či na Andělu a na dalších prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Časové jízdenky (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit na stejných prodejních místech, měsíční a tříměsíční variantu též na pokladnách vlakových stanic např. v Příbrami, Dobříši, Jincích, Hořovicích či na Smíchovském nádraží v Praze.

Lítačka:

Čipovou kartu "Lítačka" lze zařídit online nebo osobně na vybraných prodejních místech v Praze. Místo Lítačky lze jako nosič jízdného PID použít také bezkontaktní platební kartu, nebo In Kartu ČD. Elektronické jízdné ke kartě zakoupíte na prodejních místech v metru, nebo online v e-shopu bez nutnosti navštěvovat kontaktní místo (s výjimkou cenově zvýhodněných věkových kategorií).

Více o tarifu PID na webu pid.cz 

Podle nynějšího propočtu vychází například cena ročního předplatního jízdného pro pásma PID 0+B,1,2,3,4,5,6,7 (tedy pro relaci Příbram - Praha) na 19 008 Kč. Pokud počítáme cenu včetně MHD Praze, tedy pásmo P, je cena 20 282 Kč

Vše si lze propočítat pomocí tarifní kalkulačky na webu pid.cz: https://pid.cz/tarif-web/calc.php

Při výpočtu nutno vycházet z umístění daných obcí v tarifních pásmech (TP) (tarifní pásma jsou uvedena i v jízdních řádech):

DOBŘÍŠ (5.TP); Obořiště (6.TP); Dlouhá Lhota (6.TP); Dubenec (6.,7.TP); Dubno (7.TP); Pičín (6.TP); Podlesí (7.TP); Rosovice (6.TP); Čenkov (6.TP); Hluboš (6.TP); PŘÍBRAM (7.TP); Sádek (6.TP); Obecnice (6.TP); Jince (6.TP); HOŘOVICE (6.TP)

4. Bude se moci používat stávají bezkontaktní čipová karta (BČK) k uhrazení jízdného?

Jízdné se na spojích dopravce ARRIVA Střední Čechy bude moci i nadále hradit stávající BČK, avšak nebude na něj poskytována sleva. Předplatní jízdné PID na stávající BČK dopravce ARRIVA Střední Čechy nahrát nelze! Pro nahrání kuponu PID je nutné pořídit si pražskou kartu Lítačka, IN Kartu ČD, průkazku PID, nebo kupon lze nahrát na bezkontaktní bankovní kartu (viz otázka výše). V kostce řečeno, současnou čipovou kartu nelze použít jako kupon, ale jako peněženku ano.

5. Budou se vracet peníze za nevyužité kupony?

Ano, na žádost uživatele kuponu, lze vrátit poměrnou částku za nevyužité jízdné. 

Zodpovězené dotazy a odpovědi:

/Některé odpovědi níže, jsou již zastaralé, jelikož odkazují k prvotním návrhům JŘ. Pokud si chcete být odpovědi jistí, pro jistotu, položte otázku znovu.

1) Dobrý den, dneska jsem si prohlédla navržené jízdní řády nových linek Praha Dobříš a mám dotaz, zda je počítáno s tím, že zrušením zastávky železniční stanice Dobříš se komplikuje návaznost spojů 361 směr Nový Knín. Příjezd spoje z Prahy na náměstí Dobříš je o dvě minuty déle než odjezd linky 361. Děkuji za odpověď, ******

          odpověď:

Vážená paní ******,
Do zastávky Dobříš,,žel.st. bude zajíždět nová linka 392 a nadále i linka 317. Chápu že současné zajíždění linky D98 do zastávky Dobříš,,žel.st. berete jako výhodu, jelikož můžete přestoupit na linku PID 361 směr Nový Knín - Štěchovice - Praha, ale musíte brát v potaz neustálý nárůst cestujících v zastávce Dobříš,, Větrník, kde se nachází rozlehlé sídliště. Samozřejmě možností by bylo posunutí linky 361, avšak s tou také nelze moc hýbat, vzhledem k tomu, že jezdí v pravidelném intervalu s linkami 338, 360, 390 v úseku Štěchovice - Smíchovské nádraží. Jedinou možností by mohlo být zajištění přestupní návaznosti (tj. spoj by vyčkal příjezdu spoje linky 395 nejvýše 5 minut, například), avšak toto není v naší kompetenci. Jsme webová stránka, sdružující dopravní fanoušky. Se svým požadavkem bych Vám doporučil kontaktovat organizaci IDSK, popř. město Dobříš, které by tento požadavek mohlo vyjádřit při projednávání integrace Příbramska v září.
S přáním hezkého dne,
Jan Pecka,
Šéfredaktor webových stránek 
VHD - střední Čechy 

2) Dobrý den, mám dotaz na integraci do PID. přečetla jsem si návrh na integraci a bohužel obslužnost obce Dubenec není řešena, pouze v připomínce. Zajímalo by mne zdali se touto otázkou obslužnosti obce Dubenec někdo zabýval, popřípadě kam se obrátit? děkuji *********

odpověď:

Dobrý den, jsme pouze zájmový web, nikoliv oficiální krajská stránka, nicméně pokusím se na váš dotaz odpovědět. Obecní úřady mohou do 31.8.2018 zasílat připomínky k prvnímu návrhu jízdních řádů. Uzavřou se trasy a zastávky linek z důvodu zahájení licenčních řízení. Pokud zastupujete obecní úřad v dané obci, podejte organizaci IDSK návrh na vedení linky 317 přes obce Dubenec a Háje, konkrétně na email: idsk@idsk.cz , pokud ne, kontaktujte svůj obecní úřad a zjistíte více informací ohledně aktuálního stavu.
S pozdravem,
Jan Pecka,
šéfredaktor webových stránek 
VHD - střední Čechy

3Dobrý den, budou tedy z Prahy jezdit přímé linky až do Rožmitálu p. Tř. (a naopak) nebo bude alespoň sjednoceno, aby na sebe spoje navazovaly? A nemáte náhodou alespoň představu o ceně např. ročního kuponu na cestu Příbram - Praha? Děkuji *******

odpověď:

Vážená paní *******,Linky D96 a D85, které nyní spojují Rožmitál s Prahou, budou v úseku Příbram - Praha nahrazeny linkou PID 393, tzn. že tyto linky budou nově jezdit po dálnici přímo do Prahy (nebudou zajíždět na Dobříš). V návrhu jízdního řádu, uveřejněného na našem webu, jsou spoje pokračující z linky 393 do Rožmitálu označeny písmenem R. 

Podle nynějšího propočtu vychází cena ročního předplatního jízdného pro pásma PID 0+B,1,2,3,4,5,6,7 (tedy pro relaci Příbram - Praha) na 19 008 Kč. Pokud byste chtěla ještě MHD po Praze, tedy pásmo P, musela byste si připlatit 3650 Kč.
S pozdravem,
Jan Pecka,
šéfredaktor webových stránek 
VHD - střední Čechy 

4) 
Přeji příjemný den,
z druhého návrhu jízdních řádů vyplývá, že pro obec Voznice dojde integrací ke zhoršení spojení s Prahou, protože Voznice bude obsluhována pouze zastávkovými spoji linky 317. Rychlíkové spoje dnešních linek D 87, D 88 a D 94 zajišťují rychlou dopravu ráno do Prahy, odpoledne zpět - a jsou využívané.
I v dobách ČSAD byly na tehdejší lince 11490 některé spoje zrychlené...
Voznice byla "hozena přes palubu" (vždyť se jedná jenom o cestující); jednoznačně jde o krok zpět.
******** ******
odpověď:
Dobrý den,
přes obec Voznice bude jezdit linka 392.
Hezký den,
Jan Pecka
šéfredaktor webových stránek VHD - střední Čechy

5) Dobrý den, jezdím každý pracovní den Obořiště  > Praha > Obořiště (D99) na 90 denní kupon, v jakem časovém předstihu budete o zahájeni do PID informovat? Nerada bych nakoupila jízdné na 90 dni s tím, ze pozbude v platnosti právě díky přechodu na Tarif PID. Děkuji ***** ********

odpověď:
Dobrý den,
jsme pouze zájmová skupina, nicméně pokusím se odpovědět na váš dotaz. O zahájení bude náš web samozřejmě také informovat, ale hlavní propagaci bude dělat organizátor dopravy ROPID a IDSK.
Myslím, že 90-denní jízdné si klidně můžete koupit, jelikož v předchozích fázích integrace dopravy (např. na Kladensku) byla poměrná část nevyužitého časového jízdného vrácena. U této fáze, tedy Příbramsko I. by to mělo být nápodobně.
S pozdravem,
Jan Pecka
šéfredaktor webových stránek VHD - střední Čechy

6) Dobrý den, chápu, že nejste oficiální stránkou dopravce, ale jistě k němu máte vlídnější vztah než já. Chci se proto zeptat asi na úplnou banalitu, protože jsem rodilý Příbramák:
1. Proč se mění koncové dvojčíslí linek podle toho menšího, když oficiálně 393 má nahradit D97 a 395 hlavně spoje D98? Proč to není třeba 397 a 398?
Ale to by až tak nevadilo jako spíš
2. Je nutné přejmenovat uvedené zastávky? Dobře, ujasněme si to - sídliště Kladenská a pouze Kladenská není úplně to, co mám na mysli, ale Drkolnov, nemocnice na Podbrdskou, když ta je celý léta až nahoře? Nebo Obchodní centrum, když tam tomu tak nikdo neříká, to asi Pražáci nedomysleli... Nebo II. poliklinika a III. poliklinika - nikdo tomu neřekne jinak. Teď bude ze dvou poliklinik jedna, nikdo nebude vědět, kdo má kterou na mysli, nehledě na to, že zažité názvy tu budou i tak, akorát se nikdo nevyzná v jízdních řádech...
Znovu se omlouvám, vím, že tyto připomínky nejsou úplně na vás, jen se chci zeptat na váš názor či na názor dopravce, který je pro vás snazší zjistit než pro mě.

odpověď:
Dobrý den, 
odpovídám na Váš dotaz položený prostřednictvím formuláře na webu VHD - Středočeský kraj.
1) Číslo linky: Důvod proč linky, které vzniknou s integrací do PID nebudou nést poslední dvojčíslí linek současných je prostý. Linky 397 a 398 již existují. Linka 397 jezdí z Opatova do Modletic a linka 398 z Černého Mostu do Poděbrad. Přečíslování těchto současných dvou linek by znamenalo velký zásah do stávajícího vžitého stavu.
Číslování linek v síti PID je následující:
100-299 - Autobusy městské (MHD Praha); 300-420 - Autobusy příměstské (vycházející ven z Prahy); 421-699 - Autobusy regionální (linky po Středočeském kraji); řada 9xx - Tramvaje a Autobusy - NOČNÍ PROVOZ. Myslím, že zapamatovat si číslo linky nebude pro cestující těžké. Zúží se nabídka linek, ujednotí se trasování, takže každý cestující bude vědět kam jeho linka jede. Dnes jezdí v relaci Příbram - Dobříš - Praha celkem 12 linek (D93, D87, D47, D58, D97, D98, D99, D95, D85, D90, D88, 317). Nově to budou pouze linky 4 (317, 392, 393, 395), tudíž se jedná o výrazné zjednodušení.
2) Přejmenování zastávek: Přejmenovávání zastávek je nezbytnou součástí dopravně-provozní integrace. Většinou se jedná o zaktualizování polohy zastávky, kdy je například v názvu zastávky ,,cukrovar", který tam ale již řadu let není. Volí se proto aktuálnější a přesnější název, např. název ulice. Bohužel, při integraci Příbramska jsou názvy opravdu  nedomyšlené. Máte pravdu, že současné názvy jako II.poliklinika a III.poliklinika jsou dostatečně přesné. Bohužel, nevím zda se s tím dá ještě něco dělat. Městu Příbram to zřejmě nevadilo a návrh schválilo.
Doufám, že jsem vše zodpověděl.
EDIT: Názvy zastávek se nakonec budou měnit, ovšem na trochu jiné názvy, podobné současným.
S pozdravem,
Jan Pecka,
šéfredaktor webové stránky VHD - střední Čechy

7) Dobrý den, bude s integrací Příbramska vedena linka D93 přes obec Ostrov u Tochovic?
Děkuji, *******
odpověď:
Dobrý den, organizace IDSK odpověděla na Váš dotaz ohledně vedení linky D93 přes obec Ostrov u Tochovic následovně:,,Dobrý den, předmětem této etapy integrace není měnit obslužnost oblasti jižně od Příbrami, to je plánováno až v dalších etapách. Nicméně ani tak si nejsme vědomi žádného opodstatněného důvodu, proč takto linku měnit. Obsluha Ostrova u Tochovic je zajištěna linkou D28. Pokud by tam zajížděla linka 143443, znamenalo by to značné zdržení pro její stávající cestující do Březnice a Blatné. Děkuji za pochopení. S pozdravem Pavel Serňuk, Ombudsman veřejné dopravy Středočeského kraje."
Hezký den,
Jan Pecka,
šéfredaktor webové stránky VHD - střední Čechy

8) Dobrý den, po prostudování Integrace Příbramska jsem zjistila, že se radikálně zhorší obslužnost na trase Mníšek - Dobříš. V současné době staví v zastávce Mníšek závod mnoho linek (D98, D99...) Interval je asi čtvrt hodiny. Nově bude na trase Mníšek - Dobříš jezdit jen linka 317, která je pomalá a interval má ve špičce hodinový, mimo špičku 120 minut. Jak je možné, že došlo k tak radikálnímu zhoršení? Byl by problém, aby některé nové linky měly také zastávku na znamení v Mníšku, závod?
odpověď:
Dobrý den,
Bohužel, vyplývá tak z rozhodnutí IDSK. My, jakožto zájmová skupina s tím toho moc neovlivníme, nicméně můžeme zkusit podat oficiální žádost organizaci IDSK, která integraci plánuje a celkově organizuje dopravu ve Středočeském kraji. Nicméně na jednu stranu je v tom ta spojitost, že zastávky podél hl. silnice mají obsluhovat ,,zastávkové,, linky jako například 317, 320 a 321. Zrychlená linka 395 slouží zejména pro dobříšáky, stejně tak jako linka 393 pro příbramáky. Obsluha Mníšku pod Brdy, jelikož má radiální spojení na Prahu, obsluhují dostatečně linky 317, 320 a 321. Vzhledem k tomu že z Mníšku na Dobříš ta poptávka není tak velká je zcela logický tento interval linky 317, která je navíc na žádost Mníšku pod Brdy nesmyslně protažena do Příbrami. Ve Voznicích jí doplní ještě linka 392, která zajistí přímé spojení Voznic s Prahou (jako náhrada za zrušené linky D58, D88, D87)
Doufám, že mé vysvětlení dané problematiky přijmete s pochopením. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat,
Přeji hezký den,
Jan Pecka,
šéfredaktor webových stránek VHD - střední Čechy


Autor: Jan Pecka, doplnění Martin Chour

zdroj: Integrovaná doprava Středočeského kraje; obec Pičín; město Příbram; městys Jince; pid.cz

Na závěr bych rád poděkoval obci Pičín, městu Příbram a městysi Jince, za jejich součinnost při poskytování materiálů k integraci. Dále též obci Dlouhá Lhota za spolupráci při řešení linkového vedení.

                                 Aktualizováno: 14.06.2019