Integrace Slánska - 27.7.2019

Počátkem 27. července 2019 dojde k dalšímu významnému rozšíření systému Pražské integrované dopravy a to na oblast Slánska. Níže Vám přinášíme informace k integraci této oblasti.

Následující sdělení prozatím není oficiální. V současné době probíhají intenzivní jednání ohledně podoby linkového vedení. Berte proto tedy následující článek jako orientační. Děkujeme za pochopení :) .

V zastávce Slaný,,aut.nádr. odbavuje vůz Mercedes-Benz Intouro II, typický pro dopravce ČSAD Slaný, cestující na lince 220082 do Vraného.

Využití linek PID pro město Slaný

 • Pro spojení v rámci samotného města Slaný bude možné využívat všechny linky zapojené v integrovaném systému. Jedním z principů integrace dopravy je stejná cena jízdného bez ohledu na použitý dopravní prostředek a dopravce.
 • Páteřní spojení po městě Slaný zajistí linky 609 z 388 v krátkých intervalech.
 • Linka 609 bude ze zastávky "Slaný, Arbesova" prodloužena do zastávky "Slaný, Sídliště ČKD", čímž v úseku z autobusového nádraží až na sídliště nahradí stávající linku MHD Slaný číslo 1 (včetně smluvního zajištění).
 • Linka 609 zajistí spojení ve špičkách pracovních dnů každých 20 - 30 minut a v sedle a o víkendu každých 60 minut.
 • Linka 388 nahradí stávající linku 220059 a zajistí pravidelné spojení sídliště (zastávka "Slaný, Arbesova") a části města Pražské předměstí, nahrazuje tak také částečně linku MHD Slaný číslo 1.
 • Pro ostatní spojení v rámci města lze využít i ostatních linek, a to především 455, 590, 592, 593, 594 a 617
 • Vybrané regionální linky zajistí místní spojení lokalit V Ráji, Masarykovo náměstí, Nejtkova, Nemocnice, Na Háji s ostatními částmi města.
 • Nabídka městského spojení oproti stávajícím dvěma linkám bude výrazně navýšena a zpravidelněna.
 • U páteřních linek bude využit formát jízdních řádu typu MHD, který zajistí přehlednost pro cestující.

Zlepšení na nově integrovaných regionální linek v oblasti Slánska

 • Pravidelné přestupní vazby na autobusovém nádraží ve Slaném. Spoje z Prahy a Kladna budou navazovat na regionální autobusy do většiny směrů.
 • Doplnění chybějících spojů především v mimošpičkových obdobích (výchozí nabídka spojů byla velmi nízká- dlouhé prodlevy mezi spoji v dopoledních hodinách, brzké ukončení provozu).
 • Zavedení víkendového spojení pro obce Vraný, Páleč, Zlonice, Beřovice s městy Slaný a Nově Strašecí, nové víkendové spojení obcí Nové Strašecí, Rynholec, Lány, Stochov, Kačice s městem Slaný, zavedení víkendového spojení pro obce Tuřany, Libovice, Jedomělice, Mšec, Třtice, Řevničov, Krušovice, Krupá, Lišany s městy Slaný a Rakovník, posílení víkendového provozu na trasách Slaný- Kladno a Slaný- Praha.
 • Nové přímé propojení měst Slaný a Rakovník, zlepšení spojení mezi městy Slaný a Litoměřice.

1. Vyhodnocení integrace Kladenska

Dochází k úpravám vybraných stávajících linek a k celkovému zpřehlednění a zefektivnění systému. Zásadnější změny proběhnou u linek 300, 306, 330, 350 a 399 spojující hlavní město Prahu s největším středočeským městem Kladnem. Linky 300, 324, 330, 399 budou i nadále vzájemně koordinovány, aby ve společných úsecích tvořily proklady a tím pravidelné intervaly mezi spoji.

Linka číslo 300 bude na území města Kladna odkloněna do zastávky "Kladno, Energie", kde nahradí linku 399, která pojede přímo přes zastávku "Kladno, Rozdělov" a vybranými spoji v pracovní dny až do města Smečno. Naopak linka číslo 330 již do Smečna nepojede, ale bude ukončena v Libušíně. Toto opatření přinese navýšení počtu spojů v koncových úsecích této linky.

Linka číslo 306 z pražského Zličína bude z Jenče prodloužena až do Kladna, čímž bude zrušena stávající přímá návaznost v Jenči z linky 306 na linku 626 (bez přestupu), a dojde tak ke zpřehlednění pro cestující. Linka číslo 626 bude zachována pro vybrané především školní spoje jedoucí odlišnou trasou oproti lince 306.

Významnou změnou bude změna trasy linky 350 mezi obcí Číčovice a Kladnem. Nově tato linka pojede přes Libochovičky a Zájezd, čímž nahradí stávající linku 624, která dlouhodobě vykazovala velmi nízkou obsazenost.

Linka číslo 323 jedoucí z Prahy přes Středokluky do Kolče vykazuje nejnižší obsazenost ze všech linek jedoucích na dopravní terminál Nádraží Veleslavín v Praze, a proto bude ve vybraných částech dne omezena. Náhradou budou pravidelné proklady linek 322, 323 a 342 v úseku Středokluky - Praha, které obcím v tomto úseku zajistí časté spojení v pravidelných intervalech. 

Na lince 323 bude zrušena varianta trasy přes Dřetovice a Stehelčeves, kde bude spojení nahrazeno linkou 604 s garantovaným přestupem ve Stehelčevsi na novou linku 342. Obec Stehelčeves bude mít s Prahou přímé spojení novou linkou 342 a obec Dřetovice bude mít namísto přímého spojení cca 4x denně zajištěnou dopravní obslužnost díky celodennímu a celotýdennímu pravidelnému spojení, byť se zmíněným přestupem.

2. Integrované spojení mezi Kladnem s Slaným

Páteřní a nejfrekventovanější linkou zůstane i nadále linka číslo 609, která bude na území Slaného prodloužena až do zastávky "Slaný, U Stadionu", a tak bude vice sloužit i pro dopravu v rámci samotného města slaný. Spojeni měst Kladno a Slaný bude zajišťovat i linka 617, která zde bude posílena a mezi Kladnem a Libušínem přetrasována. Vice spojů linky 617 bude průjezdných přes město Slaný. Mezi Kladnem a Smečnem bude tato linka vedena v souběhu s linku 607, kde se budou vzájemně prokládat a tvořit pravidelné souhrnné intervaly.

Linka číslo 607 bude ze Smečna prodloužena až do Slaného přes obce Hradečno, Ledce a Přelíc, čímž plně nahradí stávající linku 220063 [Slaný- Ledce - Kladno).

Funkci stávající linky 608 nově převezme posílená linka 617, 399 (ze Smečna do Kladna), 609 a částečně i 607. Proto bude linka 606 zkrácena do trasy Smečno - Třebichovice - Libušín a zajistí hlavně místní školní spojení.

Zásadní změny se dočká linka 612, která bude z Knovízu odkloněna do obcí Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most a Slatina, kde nahradí zrušenou linku 622. Pro spojení města Slaného s obcemi Pchery a Jemníky bude nově sloužit linka 342 a do Knovízu a Netovic také linka 456.

Místo zajíždění linky 612 do Slaného budou v zastávce "Pchery, Theodor" zajištěny garantované přestupy mezi linkami 342 a 612.

3. Integrované spojení mezi Slaným a Prahou

Spojení mezi Slaným a Prahou zajistí tři autobusové linky - 342, 388 a 389. Linka 342 kromě Slaného a Prahy obslouží obce v okolí dálnice D7 - Knovíz, Jemníky, Pchery, Brandýsek, Stehelčeves, Středokluky a Kněževes a pojede i kolem pražského Letiště Václava Havla (zastávka "Praha, U Hangáru). Vzhledem k obsluze obcí na trase bude mít delší jízdní dobu oproti dalším dvěma linkám 388 a 389, které primárně zajistí spojení obou měst samotných.

Linka 388 pojede z největšího slánského sídliště ze zastávky "Slaný, Arbesova" přes slánské autobusové nádraží a kolem pražského letiště až do Prahy.

Nejrychlejší spojení zajistí linka 389 Praha - Slaný - Louny, která ve Slaném kromě autobusového nádraží obslouží zastávky "Slaný, Šultysova", "Slaný, Sokolovna", "Slaný, Tuřanská" a dále bude pokračovat až do Loun

4. Integrace zbývající části Velvarska

Na Velvarsku bude zavedeno několik nových linek v okolí města Velvary a zároveň budou provedeny dílčí úpravy linek stávajících. Linky 621 a 623 budou sloučeny pod jedinou - 623, která plošně obslouží více obcí na Velvarsku (Ješín, Neuměřice, Kamenný Most, Osluchov, Žižice a Zvoleněves.

V obci Osluchov tato linka nahradí napřímenou linku 617, která pojede přes Luníkov přímo po silnicí I/16. Páteřní nově zavedenou linkou bude 595, která s městem Velvary spojí obce Černuc, Kmetiněves, Hospozín, Poštovice, Jarpice, Vraný a Peruc.

Z města Velvary budou do ostatních směrů vyjíždět také linky 596, 597 a nadále 593. Všechny tyto linky budou ukončeny u železniční stanice ve Velvarech, kde bude zajištěn pravidelný přestup na vlaky do Kralup a dále do Prahy.

5. Integrace severní části Slánska

Páteřní regionální linkou se stane linka 590 spojující obec Mšené-lázně, Vraný, Zlonice s městy Slaný, Nové Strašecí, Stochov, Smečno, a také s obcemi Lány, Rynholec a Kačice. Linka 590 bude v provozu v pravidelných intervalech po celý týden. Další významná linka 650 pojede ze Slaného do Radešína, kde bude zajištěna návaznost na linku v systému Doprava Ústeckého kraje jedoucí do severočeského města Litoměřice.

Do severních Čech bude pokračovat páteřní linka 389 od Prahy přes obce Neprobylice, Kutrovice, Kvílice, Třebíz, Hořešovice, Hořešovičky a Panenský Týnec až do města Louny. Kromě spojení velkých měst zajistí rovněž kvalitní obslužnost obcím v okolí silnice I/7. Tato oblast bude dále doplněna linkami 594 a 592. Linka 594 zajistí spojení města Slaný s obcemi Žižice, Hobšovice, Skůry, Kmetiněves, Poštovice, Jarpice a Zlonice. V úseku Slaný- Skůry bude pravidelně prokládána se stávající linkou 593.

Linka 592 spojí město Slaný s nácestnými obcemi a Panenským Týncem. V obcích Kokovice a Úherce nahradí stávající linku DÚK 707 a bude sloužit částečně i pro dopravu cestujících po Ústeckém kraji.

V západní částí Slánska bude páteřní linka 580 v trase Slaný- Rakovník, na níž bude v obci Mšec navazovat linka 628 jedoucí z Kladna přes Mšec do obce Milý. Tato návaznost zajistí pravidelné spojení obcí Milý, Srbeč, Kalivody, Přerubenice a Bdín s okresním městem Rakovník.

Linka 628 propojí nejen nácestné obce s Kladnem, ale díky přestupním vazbám bude mít širší využití. Kromě již zmíněné návaznosti na linku 580, bude v obci Srbeč navazovat na linku 588 přímo do Slaného a v obci Mšecké Žehrovice na linku 586 ze Slaného do Nového Strašecí, čímž bude zajištěno pravidelné spojení obce Mšec s městem Nové Strašecí.

Linka číslo 589 jedoucí z Hořešoviček do obcí Zichovec, Bílichov, Líský bude prioritně navazovat v Hořešovicích na linku 389, a tím budou mít cestující z těchto obcí časté spojení do Slaného i hlavního města Prahy s jedním garantovaným přestupem. Vybrané spoje linky 589 budou bez přestupu v Pozdni přečíslovány na linku 588 pro zajištění bezpečného spojení pro děti do základní školy v Kvílicích.

Linka 586 v trase Slaný - Nové Strašecí obslouží obce Studeněves, Řisuty, Malíkovice, Drnek, Mšecké Žehrovice a Nově Strašecí. V úseku Slaný- Studeněves ji posílí doplňková linka 587, která bude pokračovat do Tuřan a Bysně (především školní spojeni). 

Připomínky obcí k integraci: /uvedeny jsou pouze připomínky, které byly uznány, či předány k řešení 

Obec Brandýsek, která leží ve 4. TP, žádá o zařazení do 2. TP, protože Brandýsek leží jen 2km od Stehelčevsi, která leží ve 2. TP. Dále navrhuje, aby linka 342 jezdila střídavě - jednou navrhovanou trasu a jednou jako polorychlík. Dalším z požadavků je zajíždění linky 388 do obcí Stehelčeves, Brandýsek, Želenice, Knovíz a to z důvodu, že do Slaného jede ještě jedna přímá linka (389 - Praha - Slaný - Louny). Dále je zde žádost o posílení víkendového spojení, které není dostačující a v neposlední řadě také žádost o zachování zrychlených spojů v ranních a odpoledních špičkách.

Město Smečno nesouhlasí s navrženou linkou 608 a zrušením spojení Hrdlívu a Třebichovic se Smečnem.

Obec Řevničov upozorňuje na nedostatečné napojení Řevničova - nádraží a požaduje k integraci i linky 220079, 220038, 131300.

Obec Vraný upozorňuje na nutnost zajištění spojení Vraný - Vrabičany - Klobuky kvůli školákům. Dále požaduje spojení pro Lukov do Vraného, Klobuk, Budenic a Zlonic.

Obec Zájezd žádá o projednání možnosti zavedení spojů do obce Zájezd z Prahy a Kladna v pozdějších večerních hodinách, kdy v současnosti je poslední spoj cca. v 19:30 v Zájezdě. Dále požaduje, aby v rámci integrace byly linky č. 388 a 389, které projíždí kolem zastávky Buštěhrad, Bouchalka rozšířeny o tuto zastávku

Obec Pozdeň požaduje zastávku ''Pozdeň, U potoka'' přejmenovat na ''Pozdeň, U splavu''.

Obec Řisuty navrhuje, aby na lince 586 zůstala zachována zastávka ''Řisuty, u mlýna'' a to při všech spojích.

Obec Třebíz navrhuje zachovat, příp. rozšířit dopravu dětí do školy Kvílice a části občanů do/ze škol a práce ve Slaném. Dále navrhuje rozšíření víkendového provozu.

Obec Kvílice navrhuje zajištění spojení žáků ze školy ZŠ Kvílice v souladu s jejich školním rozvrhem. Návrh na dořešení víkendového spojení.

Obec Neuměřice žádá o změnu vedení linky 623, a to tak, aby spoje zajížděly i do zastávky Neuměřice (náves). V obci je poměrně dost starších občanů, pro které je zastávka Neuměřice, Rozcestí obtížně dostupná. Dále navrhuje, aby drobné časové úpravy na lince 621.

Obec Libochovičky žádá časové posuny pro dojížďku dětí do ZŠ.

Obec Hradečno žádá o zajištění spojení občanů obce Hradečno a části obce Nová Studnice tak, aby byla zajištěna doprava dětí do škol a zpět, občanů na nákupy a k lékaři do Smečna, Slaného a do Kladna a navazovalo spojení i do obcí Kačice, Stochov a do Nového Strašecí.

Obec Malíkovice upozorňuje, že na lince 580 není vyznačena zastávka v části obce Hvězda. Dále upozorňuje na chybějící spojení dětí dojíždějících do MŠ v Řisutech a v Jedomělicích a ZŠ v Tuřanech.

Obec Zlonice požaduje u linky 592 obsluhu obce Kralovice. 

Obec Martiněves požaduje dořešení uznávání jízdních dokladů mezi PID a DÚK.

Město Velvary požaduje zastavování spoje 220081/20 v zastávce Černuc I a to z důvody končícího vyučování žáků místní školy.

Město Stochov navrhuje zastavování linky 590 v městské části Čelechovice, která by jinak nebyla dostatečně obsloužena.

Obec Klobuky vznáší požadavek na zajištění dopravní obslužnosti mezi obcemi Klobuky - Vrbičany - Vraný a zpět (kvůli školákům)

Obec Jedomělice navrhují prodloužení linky 587 v úseku Libochovice - Jedomělice a odtud přes silnici I/16 zpět na původní trasu do Tuřan a Slaného. Hlavním důvodem tohoto požadavku je zajištění vyhovující dopravy pro děti školou povinné, kteří dojíždí do škol v Tuřanech a ve Slaném.

Obec Vrbičany navrhuje zachování základní dopravní obslužnosti mezi obcemi Klobuky - Vrbičany - Vraný a zpět. Předškolní a školní děti z Vraného a Vrbičan navštěvují ZŠ a MŠ v Klobukách a tyto autobusové spoje využívají.

Obec Uhy požadují doplnění spoje z Velvar na Uhy kolem 13:00 (z důvody školní docházky do 12:45) - nejbližší spoje jsou 11:50 a následně až 13:50. Dále požaduje doplnění spojení Uhů do Velvar kolem 14:00 - 14:30 (z důvodu velké proluky mezi spoji) - nejbližší spoje jsou 12:52 a následně až 15:32.

Obec Hrdlív nesouhlasí se změnou linky 608, kterou v ranních hodinách využívají zejména školáci při cestě do ZŠ do Smečna a rovněž občané důchodového věku dojíždějící taktéž do Smečna k praktickému lékaři/zubaři.

Obec Úherce požadují vytvoření zastávky na znamení ,,Úherce, rozcestí'' a to při lince 389.Návrhy jízdních řádů:


Autor: Jan Pecka

zdroj: obec Studeněves, město Slaný, město Velvary