Integrace Kutnohorska

Od soboty 18.1.2020 dojde k dalšímu významnému rozšíření systému Pražské integrované dopravy a to v oblasti Kutné Hory a Zásmuk. Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšíří o dalších 6 autobusových linek, které nahradí částečně nebo zcela 14 stávajících linek SID. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. 

Zlepšení na nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Kutnohorska 

 • Zavedení přestupních vazeb v Uhlířských Janovicích, Suchdole a Úžicích z nově integrovaných linek na stávající páteřní integrované linku PID 381 a 387 směřující z/do Prahu.
 • Jednotlivé linku budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území.
 • Častější a pravidelné spojení Kutné Hory a Uhlířských Janovic.
 • Nově víkendové spojení Kutné Horu a Uhlířských Janovic.
 • Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (večerní a dopolední spoje).
 • Celkové zpřehlednění linkového vedení v oblasti.

Zlepšení na stávajících integrovaných regionálních linkách v oblasti Kouřimska 

 • Zkrácení trasu linku 421 spojující Kolín, Kouřim a Sázavu
 • Zavedení četnějšího spojení v období přepravních špiček mezi Kouřimí a Ždánicemi s návazností na linku 381.
 • Posílení večerního spojení Kolína a Kouřimi
 • Zlepšení koordinace jednotlivých linek v oblasti.
 • Zajištění četnějšího přímého spojení Kouřimi, Českého brodu a Čelákovic 

Připravovaný integrační projekt lze rozdělit na následující čtyři části:

Zásmucko

Páteř oblasti Zásmucka tvoří zejména spojení Kolína, Bečvár a Zásmuk, které je dneska zajišťováno několika linkami. Nově jsou trasy těchto linek sjednoceny do dvou.

PID 481

Linka PID 481 je vedena z Kolína přes Zásmuky do Svrňova odkud vybrané spoje pokračují až do Uhlířských Janovic. Linka zajišťuje přímé spojení Kolína a Zásmuk, kde všechnu spoje garantované navazují na linku PID 381 do Prahy. Vybrané spoje navíc pokračují ze Zásmuk dále jako 381 přímo do Prahu. Na lince je zaveden také víkendový provoz v čtyřhodinových intervalech. V úseku Kolín - Zásmuky nahrazuje především původní linku SID G39 a G41. V úseku Zásmuky - Svrňov nahrazuje dnešní linku SID G41, G49 a G50. 

PID 549

Linka PID 549 je vedena z Kolína přímo po do centra obce Kbel a dále přes Kořenice, Chotouchov, Bečváry, Drahobudice do Zásmuk. V úseku Kolín - Bečváry nahrazuje dnešní linku SID G40 a G42 a v úseku Zásmuky - Bečváry linku G44 a G50. Linka také doplňuje provoz páteřní linku PID 481 z Kolína do Bečvár.

Uhlířskojanovicko

PID 546

Linka PID 546 zajišťuje přímé spojení Uhlířských Janovic s Kutnou Horou. V ranních a dopoledních hodinách většina spojů navazuje v zastávce Uhlířské Janovice,Náměstí na linku PID 387 ve směru do Prahy. Odpoledne je v téže zastávce zajištěno vyčkání příjezdu linky PID 387 ze směru z Prahu. V ranních časech je linka PID 546 v Miskovicích ve směru do Kutné Hory proložena s linkou PID 381, v odpoledních a večerních hodinách naopak ze směru z Kutné Horu.
Na lince je zaveden víkendový provoz se čtyřhodinovým intervalem. V úseku Kutná Hora - Uhlířské Janovice nahrazuje původní linku SID F11. V úseku Uhlířské Janovice - Soběšín nahrazuje původní linku SID F66.