Bylo vypsáno výběrové řízení na provozovatele MHD v  Příbrami

13.12.2018

Město Příbram vypsalo zakázku na výběr provozovatele MHD Příbram v období let 2019 - 2029. V současné době má město Příbram uzavřenou oboustranně nevýhodnou smlouvu s dopravcem ARRIVA Střední Čechy. Na městském úřadě, ale také u dopravce ARRIVA Střední Čechy se hromadí stížnosti cestujících, ať už na nevyhovující technický stav vozidel, tak na nedodržování jízdního řádu, příp. nevhodné chování řidičů. 

Nový vizuální vzhled vozidel dle zadávací dokumetace
Nový vizuální vzhled vozidel dle zadávací dokumetace

Z dokumentace zadávacího řízení je patrné, že smlouva bude na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.12.2019, tedy kdy současnému dopravci končí smlouva.

Město Příbram stanovilo 3 kritéria, přičemž největší váhu (80%) bude mít nabídková cena:

  • Průměrné stáří vozového parku
  • Maximální stáří ve vozovém parku
  • Klimatizace ve vozidlech

Celkové stáří vozového parku musí být maximálně 7 let, přičemž stáří jednotlivých vozidel ve vozovém parku musí být maximálně 10 let.

,,V případě, že účastník zadávacího řízení nabídne maximální garantované průměrné stáří vozidel přesahující maximální přípustnou hodnotu tohoto parametru, znamená tato skutečnost nesplnění zadávacích podmínek'', vyplývá ze zadávací dokumentace

Město pamatuje i na budoucí nátěr vozidel. Ten bude červený s černým dolním pruhem a logem města Příbram (viz. obrázek výše)

Vozy Karosa stále ještě tvoří páteř MAD v Příbrami
Vozy Karosa stále ještě tvoří páteř MAD v Příbrami

Autor: Jan Pecka