Sedlčany se chystají na modernizaci přestupního terminálu

06.11.2017

Základním cílem projektu je modernizace autobusového terminálu v Sedlčanech, jehož stav nevyhovuje současným požadavkům. Dále pak zatraktivnění terminálu v Sedlčanech pro cestující tak, aby poklesl podíl individuální automobilové dopravy využívané pro cesty do práce, za službami i vzděláním a zvýšila se tak dostupnost práce, služeb a vzdělávání.

K cílům projektu rovněž patří vybudovat dostatečný počet parkovacích míst pro individuální automobilovou dopravu a dostatečný počet uzamykatelných míst pro kola v hale terminálu tak, aby byla maximálně podpořena přestupní vazba automobil (kolo) - terminál.
V rámci předkládaného projektu zaměřeného na modernizaci terminálu v Sedlčanech dojde k/ke:
• podpoře rozvoje multimodality dopravy,
• využití potenciálu nemotorové dopravy ke zvýšení mobility pracovních sil a budou tak vytvořeny další podmínky pro optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras,
• snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy,
• zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě - zejm. osob se sníženou schopností pohybu a orientace - nově vybudovaný terminál bude zcela bezbariérový,
• zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se v prostorách terminálu.

Součástí projektu je i elektronický informační systém pro cestující, čímž dojde ke zlepšení orientace v prostorách terminálu; předpokládá se, že se číslování nástupišť nově objeví i v jízdních řádech autobusů a převezme ho i server IDOS. Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Dotace byla odsouhlasena ve výši 45 milionu korun, rozpočtové náklady jsou přibližně 55 milionů korun, včetně daně z přidané hodnoty.

Navrhovaný terminál

Navrhovaný terminál

Letecký pohled na navrhovaný terminál

Navrhovaný terminál

Současné rozložení zastávkových označníků

Autor: Jan Pecka

(Zdroj: Město Sedlčany; Příbram.cz)