Integrace Příbramska: Zastávky osázeny červenými označníky, jejich název zůstane stejný.

09.06.2019

Integrace Příbramska do PID - toto slovní spojení slyšel v poslední době nejeden cestující na linkách v okolí Příbrami. Pro cestující to znamená, že od 29.6.2019 vymění své současné čipové karty za nosič s kuponem PID. Integrace se v této fázi dotkne linek v relaci Příbram - Dobříš - Praha a vybraných regionálních linek. Článek věnovaný integraci najdete zde.

U zastávky Příbram,,Dolejší Obora, která nově měla nést název Příbram,Aut.nádr., což více odpovídá jejímu umístění, můžete vidět nově zřízený zastávkový označník PID, spolu s nejstarším vozem dopravce ARRIVA Střední Čechy (rok výroby 1997).
U zastávky Příbram,,Dolejší Obora, která nově měla nést název Příbram,Aut.nádr., což více odpovídá jejímu umístění, můžete vidět nově zřízený zastávkový označník PID, spolu s nejstarším vozem dopravce ARRIVA Střední Čechy (rok výroby 1997).

S každou fází integrace dochází ke změně názvů zastávek, a to z důvodu nových pravidel českého pravopisu, zpřehlednění jízdních řádů a upřesnění aktuálního umístění. Obojí vede k lepší orientaci cestujících, tedy alespoň ve většině případů. Původně navrhované názvy zastávek, kdy například současný název zastávky Příbram,,Školní III.poliklinika měl být přejmenován na nový název Příbram,,Poliklinika, a například zastávka Příbram,,sídl.II.poliklinika měla být přejmenována na Příbram,,Třída Osvobození. To byl jeden z negativních příkladů, který samozřejmě vede spíše k matení cestujících. Proti těmto změnám se vyjádřila i naše redakce, která mj. spolupracuje s jedním z politických hnutí v Příbrami. To byl také jeden z důvodů, proč iniciovat úpravu návrhu na změnu názvů zastávek, což bylo také učiněno a vznikl druhý návrh. Například první uvedená zastávka se měla nově jmenovat zkráceně Příbram,,III.poliklinika, ta druhá pak Příbram,,II.poliklinika. Takovýchto změn k lepšímu bylo vytvořeno spoustu, ovšem před několika dny vyšel další, tentokrát finální návrh jízdních řádů, kde se tyto změny nepromítly. Dotaz jsme položili Krajskému úřadu Středočeského kraje (KÚ StK), kde nám bylo sděleno, že k rozhodnutí nepřejmenovat zastávky v Příbrami a okolí v souvislosti s integrací, dospěl KÚ StK a organizátor dopravy proto, že přejmenování zastávek se týká nejen nových linek PID, ale také by se týkalo 18 linek SID a MHD Příbram. Následované licenční řízení by mělo za následek další odložení integrace.

Bohužel, tímto krokem, tedy rozhodnutím o nepřejmenování zastávek dojde například k tomu, že v systému PID budou nesmyslné názvy, jako například Háje,šachta 21 rozc.0.8 (zbytečně dlouhý název - nový název zněl Háje,,Na Važinách), nebo například Příbram,rozc. (jako kdyby byla Příbram tak malá a to rozcestí by nemohlo být téměř všude).

Každá zastávka PID musí splňovat standardy kvality PID, proto nelze tolerovat současné neoznačení zastávky zastávkovým označníkem (samotný zastávkový přístřešek, případně žádné  neoznačení tolerovat nelze). I takových zastávek je na Příbramsku dost, většinou se však jedná například o neoznačení zastávky v opačném směru, příp. o chybějící jízdní řády. Proto jsou zastávky dovybavovány zastávkovými označníky s názvem zastávky, označením linek odjíždějících ze zastávky a samozřejmě s aktuálními jízdními řády. Označení odjíždějících linek pomůže v orientaci zejména nepravidelným cestujícím, kteří na první pohled budou vidět, kde se zastávka nachází a jaké linky z ní odjíždí (výhodné zejména u mnohačetných stanoviští, např. Dobříš,Nám.)  

Zastávkové označníky poznáte podle jejich typické červené barvy. Osazovaly se tedy zastávky z Příbrami do Hořovic, do Sádku, na trasách mezi Příbramí a Dobříší. Na dobříšském náměstí vznikly 3 nové zastávky PID, mj. i zastávka Dobříš,Větrník, kterou s integrací začne obsluhovat podstatně více spojů se dočkala nových zastávek. Přibližně 300 nových označníků vyjde zhruba na tři miliony korun.

Věděli jste, že...?

S integrací bude 35 vozů vybaveno technickými prvky (označovače jízdenek, hodiny a ukazatele TP, hlásiče zastávek). Cena tohoto vybavení, včetně montáže je zhruba 6,5 milionu korun. 

Autor: Jan Pecka