GLOSA: Jak (ne)cestovat kladenskou MHD

16.10.2020

Kladenská "MHD" je v současné době, co do počtu spojů a rozlohou obsluhovaného území, velmi zajímavým systémem. Nesmíme však opomínat, že je to sofistikovanost MHD Kladno na jedné straně, ale také jistým způsobem žoviálnost na straně druhé, kdy tu máme výjimky pro nástup zadními dveřmi, nebo třeba souběh tarifů PID a upraveného tarifu SID "na míru" pro Kladno.

Doba před integrací

Ale vraťme se úplně na začátek, do dob temných, tedy do dob před integrací do Pražské integrované dopravy, do 25.8.2017. Je to poslední den MHD Kladno tak, jak ji všichni znají, tj. 17 linek, označených číslicí 1-17, povšimněte si, že už tehdy nemusí mít Kladno v rámci IDS SID před číslicí písmeno charakterizující oblast (A). Na linkách MHD platí Tarif MHD, na ostatních linkách v SID na území Kladna zase tarif SID a všichni jsou spokojeni a nejsou zde nějaké závažnější výjimky.

Spojení s Prahou zajišťují kromě ČSAD Kladno i soukromí dopravci Zdeněk Lamer, Jiří Zíka, POHL Kladno a Kateřina Kulhánková. Zatímco první tři jmenovaní soukromí dopravci jezdí v tarifní alianci, Kateřina Kulhánková jezdila vlastní spoje s vlastním tarifem. Zhruba 8 linek, 5 dopravců a 3 tarify.

Integrace

Pak ovšem nastává onen den, kvůli kterému se dopravci a všichni na Magistrátu třesou - 26.8.2017 - Integrace Kladenska do PID. Soudě dle mého názoru, pokud by projektanti z ROPIDu, resp. z IDSK věděli, jakou jejich úsilí bude mít odezvu, asi by se na Kladensko raději vykašlali.

Velkou výhodou integrace bylo zejména usměrnění linek v relaci Praha - Kladno, zejména pak zavedení jednotného Tarifu PID napříč všemožnými dopravci, což je samozřejmě jedna z nutností a předpokladů úspěšné integrace. Cestující s předplatním kuponem PID pro pásma 3+2+1+0 pak mohl beztrestně použít třeba i vlak. Zlepšily se i například intervaly, ale tím pozitiva víceméně končila.

Už první dny se objevoval problém se zajištěním spojů, a to zejména u dopravce ČSAD MHD Kladno, které celý projekt integrace spolu s Magistrátem bojkotuje na všech frontách. Bojkot po spuštění integrace budiž vyvrcholením jejich "snahy". Situaci navíc komplikovalo, že dopravce neměl GPS systém pro lokalizaci vozidla v reálném čase, takže ani ROPID nevěděl, zda spoje vyjely, nebo ne. Dlouhé měsíce byla situace velmi nepřehledná, na linkách ČSAD Kladno jezdilo velké množství různých subdodavatelů, ČSAD se vzdalo několika linek, které převzali soukromí dopravci.

Situace neustávala ani v září, kdy už to chvíli vypadalo, že by problém s nedostatkem řidičů mohl ustat. Například 4.9.2017 - "Mezi Kladnem a Prahou vyjely dnes všechny autobusy" - píše deník zdopravy.cz, jako by to neměla být samozřejmost. Ovšem pro Kladno a okolní obce to samozřejmost nebyla. Časem se situace stabilizovala. Obdobná, ne-li horši situace panovala i na linkách MHD, které nově dostaly čísla 601-617, kde si Magistrát města Kladna vydobyl souběžný tarif PID, MHD a SID s výrazným znevýhodněním tarifu PID.

Současnost

Aby toho nebylo málo, tak se do chaosu přidává možnost nástupu zadními dveřmi. Ovšem jen pro vybrané cestující, a hlavně jen na vybraných linkách. Všichni cestující museli do 31.7.2018 nastupovat předními dveřmi, což při rozloze sítě linek nedávalo smysl a vedlo jen ke zpožděním.

Člověk by si řekl: "Mám jízdenku, jdu zadem, nemám jízdenku jdu předem", ale tímto to rozhodně nekončí. Hned první výjimkou, která zahrnuje všechny cestující, a ta spočívá v nástupu zadními dveřmi pouze pro cestující linek MHD Kladno, kam kromě linek 6xx jedoucích jen po území města patří ještě linky 555, 609, 618, 619, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 a 630.

Pro nástup zadními dveřmi platí obdobná pravidla jako v Praze, tzn. ve směru z Kladna se vždy nastupuje předními dveřmi s odbavením, zatímco v opačném směru se může nastoupit i zadními dveřmi. Oproti Praze má Kladno v tomto ohledu ještě jednu specialitu - nástup zadními dveřmi není vůbec možný v nočním období
20:00-3:00.

Tím trýznění cestující předpisy nekončí. Ve chvíli, kdy se rozhodnete nastoupit předními dveřmi, kupujete si jednotlivou jízdenku dle Tarifu MHD Kladno (v hotovosti), která je nepřestupní, nebo z elektronické peněženky, která je přestupní, avšak s dalšími mnoha podmínkami. Tarif MHD Kladno platí na všech linkách dopravce ČSAD MHD Kladno s částečnou výjimkou na linkách 3xx, kde neplatí zvýhodněné jízdné za korunu.

Vzhledem k tomu, že linky, jejichž trasa vede jen po území města, jsou vedeny jako městská doprava, neplatí v nich státní slevy pro studenty a seniory. Tyto skupiny se odbavují dle tarifu MHD Kladno, případně PID (při splnění všech výjimek).

Na území Kladna neplatí dvoupásmová jízdenka za 12 Kč, ani jednopásmové předplatní kupony. Proč? Protože by pak byl tarif PID levnější než tarif vyhlášený Magistrátem.

Studenti si mohou zakoupit kupon za 365 Kč, který je opravňuje k neomezené přepravě linkami MHD, nebo kupon, který jim při každém nástupu odečte 1 korunu z elektronické peněženky. Jízdné za korunu platí i pro důchodce do 70 let. Nad sedmdesát jezdí dle tarifu PID bezplatně.

Dále se na Kladně vyrojila řada chytrých označníků, která ale využívá vlastní systém sledování autobusů, který ovšem nefunguje zdaleka tak dobře, jako sledování jinde v rámci PID. Město má zřejmě potřebu za každou cenu dokazovat, že Praha nebude Kladnu nic poroučet. Cestující jsou zde až na posledním místě. Máme chytré označníky, které nefungují, ale jsou naše! A to je přece důležitější... Ale to už je na jiný článek...

Autor: Jan Pecka, Jakub Havlíček

Fotografie: Jan Pecka