MHD v Kladně bude i nadále zajišťovat ČSAD MHD Kladno. Vyhrál výběrové řízení na 10 let.

15.01.2021

Převzato z webu arriva.cz

Foto: Jan Pecka
Foto: Jan Pecka

Společnost ČSAD MHD Kladno, která patří do skupiny Arriva, vybrala kladenská radnice jako provozovatele městské autobusové dopravy na dalších deset let. Společně s městem budeme klást důraz na komfort, moderní technologie a ekologii.

Pohodlné cestování budou i nadále zajišťovat nízkopodlažní autobusy, které už teď do provozu nasazujeme. V minulosti jsme mezi prvními dopravci zařadili autobusy bez schodů, zavedli odbavování bezkontaktními kartami a posledních deset let obnovujeme vozový park autobusy na alternativní pohon. V září jsme uvedli do provozu v MHD například 12 takových autobusů. Z odbavovacího zařízení budou přenášeny do dalších systémů informace o poloze autobusů, což se využije například i v městských informačních aplikacích nebo na chytrých označnících.

Kromě autobusů bez schodů ocení cestující i pokračující možnost jednoduché platby za jízdenku kartou nebo připojení k internetu pomocí WiFi. Postupně budeme zvyšovat také počet klimatizovaných autobusů.

Převážná část vozů bude s ekologickým pohonem na zemní plyn. V září pak do kladenských ulic vyjedou na linku 610 z Tržnice do Zádušní dva zcela bezemisní elektrobusy. Další elektrobusy chceme nasadit v dalším období i na linky 603 a 606. Město Kladno tím bude plnit závazek vycházející z evropské směrnice zajišťovat městskou dopravu bezemisními vozidly.

Všechny naše autobusy v kladenské MHD budou v jednotném bílém provedení s červenými pruhy. Zachován bude i provoz předprodejních a informačních kanceláří ve městě.