Změny v jízdném a IDS od září - Středočeský kraj

29.08.2018

ilustrační foto: Jan Pecka

1) Vládní sleva 75%

Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 ke změnám týkajícím se dětí, studentů a také seniorů starších 65 let.

Ruší se zcela žákovské jízdné se slevou 62,5% a studentské jízdné se slevou 25% a nově se zavádí sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně, tzn. i o víkendech a školních prázdninách. Dále se zavádí sleva 75% z plného obyčejného jízdného pro občany starší 65 let. Za každou jízdu v prostředku veřejné hromadné dopravy, autobusu i vlaku (ve 2. vozové třídě), tak zaplatí cestující nejvýše 25% z plného obyčejného jízdného. Slevy se nebudou vztahovat na městskou hromadnou dopravu. Některá města na to reagovala a zavedla své vlastní zvýhodněné tarify MHD.

Tarif SID

ilustrační foto: Jan Pecka

V tarifu SID, v němž je stále ještě zařazeno spoustu autobusových linek (např. na Příbramsku, Kladensku, Benešovsku, Kolínsku, ale také například na Kutnohorsku a jiných částech Středočeského kraje) se zavede výše zmíněná sleva. Dosud zde slevy dostávali žáci (6-15 let) a studenti (15-26), kteří se prokazovali žákovským (oranžovým, nebo žlutým) průkazem. Slevy také dostávaly děti ve věku 6-15, tj. poloviční jízdné. Důchodcům nebyla v tomto IDS poskytována žádná sleva. Ti nově budou platit pouze 25% plného jízdného. Sleva bude platit také na předplatním jízdném.

Podmínky použití:

 • Děti do 6 let - sleva se jich netýká, cestují zdarma
 • Děti/žáci od 6 do 18 let - nutné se prokázat oficiálním dokladem (průkaz obsahující fotografii, jméno, příjmení, datum narození) - tím je např.: občanský průkaz, cestovní pas, průkaz dopravce, průkaz vydaný školou)
 • Studenti od 18 do 26 let - nutné se prokázat dokladem potvrzujícím status studenta - tím je např.: žákovský průkaz potvrzeným školou a dopravcem, průkazy pražských vysokých škol jako ČVUT, UK, VŠE, ČZU atd., nebo např. průkaz ISIC
 • Důchodci 65+ - nutné prokázat se ověřeným průkazem, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie (např. občanský průkaz, cestovní pas)

Tarif PID

ilustrační foto: Jan Pecka

V síti autobusových a vlakových linek PID se sleva ve výši 75% obyčejného jízdného zavádí také. Bude to však mít několik omezení. Jedním z nich je například, že sleva nebude platit v pásmu P (tzn. v Praze). 

 • Děti do 6 let - jezdí v celém systému PID i nadále bezplatně.
 • Děti od 6 do 15 let:

Praha: Děti od 6 do 15 let mohou na všech linkách na území Prahy jezdit za 0 Kč, pokud prokážou nárok na slevu (Průkazem PID "Dítě 6-15" v ceně 20 Kč, nebo elektronickou aplikací v systému PID Lítačka: "Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let" v ceně 120 Kč max. na 6 let)

Vnější pásma: Na příměstských a regionálních linkách jezdí děti od 6 do 15 let za zvýhodněné jízdné ve výši 25 % z plné ceny. V případě pochybností musí doložit věk.

 • Studenti a Junioři od 15 do 26 let

Praha: Junioři od 15 do 18 let a Studenti od 18 do 26 let mají na území Prahy nárok na zvýhodněné předplatné jízdné. Na krátkodobé jízdné se sleva nevztahuje.

Vnější pásma: Na příměstských a regionálních linkách jezdí Junioři od 15 do 18 let a Studenti od 18 do 26 let za zvýhodněné jízdné ve výši 25 % z plné ceny. Věk je možné doložit občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem ISIC nebo žákovským průkazem.

Studenti (18-26 let) musí navíc prokázat nárok na slevu aktuálním potvrzením o studiu, platnou kartou ISIC nebo školou potvrzeným žákovským průkazem.

 • Senioři od 65 do 70 let

Praha: Senioři od 65 do 70 let mohou na všech linkách na území Prahy jezdit za 0 Kč, pokud prokážou nárok na slevu Průkazem PID "Senior 65-70" v ceně 20 Kč, nebo elektronickou aplikací v systému PID Lítačka: "Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniory od 65 do 70 let" v ceně 120 Kč

Vnější pásma: Na příměstských a regionálních linkách jezdí senioři od 65 do 70 let za zvýhodněné jízdné ve výši 25 % z plné ceny. Věk je nutné doložit (např. občanským průkazem nebo cestovním pasem)

 • Senioři nad 70 let

Senioři nad 70 let věku jezdí v celém systému PID bezplatně s výjimkou vlaků. Na území Prahy mohou jezdit zdarma též vlaky, pořídí-li si jeden z následujících dokladů

• Průkaz PID "Senior 70+" v ceně 20 Kč

• Elektronickou aplikaci v systému PID Lítačka: "Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniory od 70 let" v ceně 20 Kč

Ve vlacích PID lze využít jízdné ve výši 25 % z plné ceny dle tarifu dopravce.

V systému PID dojde od 1. září také ke změně ceníku pro celodenní cestování. Konkrétně se jedná o jízdenku za 160 Kč. Ta nově bude platit pouze pro Prahu a přilehlá čtyři pásma (tudíž P, 0, B, 1, 2, 3, 4). Dále se zavádí jízdenka za 150 Kč (jejím ekvivalentem bude zlevněná jízdenka za 37 Kč), jenž bude platit jen ve vnějších Středočeských pásmech (tzn. 1+2+3+4+5+6+7+8+9). Dále se také zavádí jízdenka za 240 Kč, jenž nahradí jízdenku za 160 Kč (bude platit ve všech tarifních pásmech PID - P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Pro jízdenku za 240 Kč se nezřizuje zvýhodněný ekvivalent jízdenky.

Tarify jednotlivých dopravců

Jelikož se vládní sleva týká všech příměstských linek, nevyhne se ani vlakových dopravců (ve 2. vozové třídě), ale například také dopravců, jenž provozují pravidelné autobusové linky, které nejsou zařazeny v IDS. Ve Středočeském kraji se jedná zejména o oblast Mladoboleslavska, nebo části Mělnicka. v těchto případech dopravce svoje ceníky uveřejní v autobusech, nebo na jiných veřejně přístupných místech, například na své webové stránky.

2) Třetinové předplatní jízdné v síti MHD Praha - OD 1.ŘÍJNA

Rada hlavního města Prahy schválila dne 28. srpna 2018 zavedení nových cen předplatného jízdného pro juniory, žáky a studenty do 26 let věku a seniory od 60 do 65 let v síti linek MHD Praha (pásma P,0)

Nové ceny předplatného jízdného nabudou v platnost 1.10.2018:

 • Roční kupón - 1280 Kč (sleva 65 % ze základního jízdného)
 • Čtvtletní kupón - 360 Kč (sleva 75 % ze základního jízdného)
 • Měsíční kupón - 130 Kč (sleva 76 % ze základního jízdného)


3) Novinky v nahrávání kuponu PID - OD 27.SRPNA

Od 27. srpna 2018 je možné jízdenky kupovat několika způsoby:

Krátkodobé jízdenky

 • Mobilním telefonem (v aplikaci "PID Lítačka" na jednotlivé jízdenky PID 
 • Bezkontaktní bankovní kartou v příměstských autobusech, prodejních infocentrech nebo v jízdenkových automatech
 • Hotově v doplňkovém prodeji u řidiče

Dlouhodobé (předplatní) jízdné

-není nutné aktivovat kupóny ve validátoru, je třeba mít při sobě hodinu po nahrání elektronického kupónu účtenku z transakce

 • IN karta (možné nahrát na eshopu lítačky)
 • Bezkontaktní karta Visa/Mastercard (možné nahrát na eshopu lítačky)
 • Lítačka (je možné převést svůj kupón na jiný nosič v e-shopu)
 • Opencard (do konce listopadu 2018, odkdy nebude možné již nahrávat na tyto karty jízdenky)
 • Papírové kupóny (možné koupit v předprodejních místech)

4) MHD Kladno - úprava tarifu, nástup všemi dveřmi

Magistrát města Kladna schválil od 1. 8. 2018 úpravu tarifu MHD Kladno, vybraným skupinám cestujících je umožněn nástup prostředními a zadními dveřmi autobusu na linkách MHD Kladno. Bez odbavení u řidiče mohou nastupovat prostředními a zadními dveřmi cestující přepravující se bezplatně, cestující s platnou jízdenkou a cestující se zakoupeným platným předplatním jízdným. Podrobnější informace naleznete v samostatném materiálu. V této souvislosti byl zaveden nový tarif pro cestující využívající jízdné za 1 Kč - nově mají možnost dobití ročního předplatního jízdného za 365 Kč, se kterým mohou také nastupovat prostředními a zadními dveřmi bez odbavení u řidiče.

Pro dobití zlevněného předplatního jízdného pro MHD Kladno(/PID/SID), u kterého je požadováno prokázání statusu studenta, je vedle potvrzení o studiu nebo vedle Žákovského průkazu "oranžového" nově uznáván také platný průkaz ISIC (s prokazatelnou platností v daném školním roce patrnou např. Z prolongační známky nebo jinak). Platnost průkazu ISIC nebo prolongační známky ISIC nesmí být nižší než platnost jízdního dokladu (kupónu), který cestující používá nebo požaduje v distribuční síti k zakoupení.

Formulář "Potvrzení o studiu" je vydáván nově v malém formátu, tak aby se vešel do pouzdra k čipové kartě nebo k průkazce PID a bylo možné jej kdykoli předložit spolu s průkazkou ke kontrole statusu studenta.

Žáci, učni, studenti středních škol denního studia starší 15 let - pro dobití "korunového" jízdného pro MHD Kladno nebo ročního kupónu za 365 Kč pro MHD Kladno prokazují status studenta na daný školní rok. Platnost tohoto druhu jízdného je omezeno vždy nejvýše do 30.9. následujícího školního roku.

ilustrační foto: Jan Pecka - vůz ev. č. 8732 dopravce ČSAD MHD Kladno jede jako linka 602 na Náměstí Svobody

5) Proplacení jízdného

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj.

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit se do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

Základní podmínky proplacení žákům, studentům a učňům:

 • Dojíždění do školy a zpět
 • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
 • Věk od 6 let do vystudování střední školy nebo učiliště
 • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
 • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kupónu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy (mimo integrovanou dopravu a železnici) budou proplaceny jízdenky
 • Bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě
 • Škola může být i mimo Středočeský kraj, proplácí se však jen jízdné po kraji

Základní podmínky proplacení seniorům:

 • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
 • Věk nad 65 let
 • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
 • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kupónu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy budou proplaceny jízdenky

Jak postupovat?

 • Žáci, studenti a učni zasílají žádosti elektronicky
 • Senioři zasílají žádost elektronicky nebo písemně
 • Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Středočeského kraje a na www.stredoceskejizdne.cz
 • Vyplněný formulář je nutné odeslat do 31 dnů od počáteční platnosti kupónu
 • K vyplněnému formuláři přiložit naskenovaný doklad o zakoupení kupónu
 • Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena na bankovní účet uvedený v žádosti
 • Bližší informace budou k dispozici u jednotlivých žádostí do projektu

Autor: Jan Pecka; zdroj: pid.cz; arriva.cz; KÚ StK