Od 7. března dojde k omezení vybraných spojů

06.03.2021

Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10 %, společně s vydáním nových jízdních řádů. V naprosté většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky - v tuto chvíli se předpokládá datum 5.4.2021.

Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky. 

Omezení se dotkne jak příměstských, tak regionálních linek. Z těch výraznějších změn vyvstává například prodloužení intervalu na lince 300 (Nádraží Veleslavín - Kladno,Energie), která v PD odpoledne bude jezdit každých 20 minut namísto stávajících 15 minut. Prodloužení intervalů se nevyhnou ani linky 307, 322, 324, 330, 331, 332, 333, 340, 348, 349, 351, 352, 360, 363, 368, 369, 370, 371, 374, 375, 381, 392, 393, 394 a 399. 

Na lince 688 z Nehvizd do Mstětic bude zastaven provoz úplně, zrušen bude víkendový provoz u linky 673 z Nymburka do Chlebů. Na lince 624 z Kladna do Dřetovic bude dojde k prodloužení intervalu v PD ráno a odpoledne z 30 na 60 minut. Na ostatních linkách budou zrušeny pouze jednotlivé spoje. Kompletní seznam změn je uveřejněn zde: https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-pid-uzemi-stredoceskeho-kraje/

Doprava na železnici zůstává i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.

S ohledem na uzavření škol přistupují k omezení veřejné dopravy i další kraje:

  • Kraj Vysočina seškrtá od 7. března autobusovou dopravu přibližně o 12%, vlakovou dopravu od 8. března zase o 8%, v podstatě se jedná o školní spoje. 
  • Od neděle 7. března přejde na tzv. prázdninový režim i veřejná doprava v Plzeňském kraji. S novými jízdními řády také končí vlaky sloužící primárně k přepravě turistů, které vzhledem k omezení pohybu obyvatel v rámci katastru obce není možné využívat. Jde například o spoje Plzeň-Železná Ruda-Alžbětín a zpět. "Tyto spoje by za běžného režimu byly objednány pouze do 14. března a jejich provoz by skončil o týden později," doplnil Pavel Čížek - náměstek hejtmana pro dopravu.
  • Jihočeský kraj na prázdninový provoz přešel již 4. března a to až do doby zahájení prezenční výuky. Změna se týká celkem 1101 autobusových a 12 vlakových spojů. Jihočeský kraj tímto opatřením ušetří 2 miliony korun týdně. 
  • Ústecký kraj spoje neomezil, přerušen je pouze provoz turistické linky T8 na Moldavu a to počínaje 8. březnem 2021. Přijaté opatření bude v platnosti do doby, dokud epidemiologická situace a na ní přijatá opatření neumožní volnější pohyb osob.
  • Liberecký kraj již od středy 3. března prodloužil platnost prázdninových jízdních řádů. S platností od 8. března omezuje provoz vybraných vlaků na tratích 041 (Turnov - Hradec Králové), 046 (Lomnice nad Popelkou - Stará Paka) a 089 (Liberec - Hrádek nad Nisou). Od 6. března rovněž omezuje provoz dálkových linek IDOL 280, 360, 400, 780 a 940.
  • Linky v Královéhradeckém kraji začnou od 7. března provozovat noví dopravci. Od 8. března však dojde k omezení spojů autobusové i železniční dopravy. Víkendové spoje budou redukovány, spoje v pracovní dny pojedou podle prázdninových jízdních řádů.
  • Pardubický kraj přechází v autobusové dopravě na prázdninové jízdní řády od 7. března.

Autor: Jan Pecka

Zdroje:

Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Středočeský kraj, pid.cz, FB Pražská integrovaná doprava, idpk.cz, plzen.cz, kr.ustecky.cz, iidol.cz, FB Oredo