Změny v PID od 1. prosince - souhrn

04.11.2019

Od 1. 12. 2019 dojde v rámci systému PID, ještě před celostátní změnou jízdních řádů (15. 12. 2019), k několika změnám. Změna se dotkne jak linek MHD na území hlavního města, tak několika příměstských a regionálních linek PID.

ilustrační foto
ilustrační foto

Úprava linkového vedení v obci Přezletice

Na základě požadavku obcí Přezletice a Veleň dojde od 1. prosince k propojení obou obcí linkou 302, která bude vedena v trase Českomoravská - Letňany - Přezletice - Veleň. Spoje linky 302, které přijedou do Veleně od Přezletic, budou z Veleně pokračovat jako linka 377 přes Čakovice do Letňan. V opačném směru budou rovněž všechny spoje linky 302 začínající ve Veleni přijíždět jako linka 377 od Letňan a Čakovic. Proto je nutné současně upravit jízdní řád linky 377 tak, aby nově vedené spoje jely v prokladu se stávajícími spoji a tak došlo k rovnoměrnému rozložení cestujících do všech spojů. Tato úprava se týká pouze pracovních dnů.

V návaznosti na navrženou úpravu jízdního řádu linky 377 je nutné posunout navazující spoje linek 471, 472 a 476 pro zachování návazností v Kostelci nad Labem. 

Jízdní řády:

Dále v rámci systému PID dochází v Dolních Chabrech ke zřízení nové zastávky Dvořákova obousměrně pro linky 169 a 202 v režimu na znamení.
Na linkách 331 a 333 dochází ke změně trasy v oblasti obce Zvole, kde se zřizuje autobusová zastávka Zvole v nově vybudovaném obratišti na křižovatce ulic J. Štulíka a Jílovská. Zároveň se opouští původní zastávka Zvole u Velkého rybníka. Dále se se pro linky 331 a 333 obousměrně zřizuje nová zastávka Ohrobec, Zvolská (na znamení).
V Milovicích dochází k přejmenování zastávky Milovice, Rozc. Zbožíčko na Milovice, Třešňová (týká se linek 432, 434 a 497).
Ruší se linka 483 a její jediný pár školních spojů v trase Nymburk - Kamenné Zboží je převedena na stávající linku 497.
V Mělníku se prodlužuje linka 747 přes zastávku Mělník, Blata do nové konečné zastávky Mělník, žel. st.

Trvalé změny autobusových linek MHD Praha od 1. 12. 2019

V souvislosti s přechodem na nové smlouvy a soutěžemi na jednotlivé autobusové linky provozované soukromými dopravci dojde od 1. 12. 2019 k významnějším změnám vybraných autobusových linek na území Prahy. Vzniknou zcela nové linky 153, 171, 186, 204 a 242 pro zlepšení dopravní obsluhy Prahy 5, Prahy 14, Horních a Dolních Počernic, Satalic, Zbraslavi nebo Lipenců. Ke změnám tras dojde na stávajících linkách 117 (prodloužení), 146 (prodloužení), 182, 194 (prodloužení), 223, 224 a 243. Ve špičkách pracovního dne bude posílena obsluha Starých Letňan. Zároveň dojde ke změnám provozovatelů některých linek.

Změny jednotlivých linek
110 Prodloužení intervalu v ranní špičce pracovních dnů z 10 na 12 minut.
117 Linka je ze zastávky Čechova čtvrť prodloužena přes Komořany do nové zastávky Nové Komořany (obsluha ulice Do Koutů) - změna bude realizována ode dne vyhlášení.
141 Zrušení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů v trase Černý Most - Ve Žlíbku, prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 15 na 30 minut (nahrazeno novou linkou 171).
146 Linka je prodloužena o úsek Spojovací - Habrová - Želivského, z Habrové ve směru Želivského nahrazuje část vložených spojů linky 155. V úseku Habrová - Mezitraťová je linka nadále provozována pouze v pracovní dny cca do 20:00.
153 Nová minibusová linka v trase U Zvonu - Černý vrch - Malvazinky - Radlická - Dívčí hrady - Nad Konvářkou. Linka je v provozu celodenně, celotýdenně (interval 30 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendech a celotýdenně večer).
155 Část spojů vedených nyní v trase Želivského - Habrová je převedeno na novou linku 146 a v pracovní dny cca do 20:00 jsou prodlouženy o úsek Habrová - Spojovací - Mezitraťová.
158 Zavedení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů v trase Letňany - Sídliště Letňany.
171 Nová linka v trase Depo Hostivař - Perlit - Jiráskova čtvrť - Kyje - Generála Janouška - Černý Most - Nádraží Horní Počernice - Ve Žlíbku. Linka nahrazuje většinu dosavadní linky 223. Linka je v provozu celodenně, celotýdenně.
182 Linka je ve směru od Opatova vedena ze zastávky Prosek nově přes Letňany, Kbely a Ctěnice do zastávky Vinoř, ruší se úsek Prosek - Poliklinika Prosek.
185 Linka je zkrácena o úsek Palmovka - Letňany, v úseku Bakovská - Vinořský hřbitov nově nejede ve špičkách pracovních dnů a v pracovní dny dopoledne zde jede jen část spojů (nahrazeno linkami 182 a 302).
186 Nová midibusová linka v trase Bazén Hloubětín - Hloubětín - Lehovec - Hutě - Satalická obora. Linka nahrazuje část dosavadní linky 396. Linka je v provozu v pracovní dny do cca 20:00.
192 Linka je zrušena (Nemocnice pod Petřínem - Malostranská) a nahrazena prodlouženou linkou 194.
194 Linka je prodloužena o úsek Malostranská - Nemocnice pod Petřínem (ve směru Malostranské náměstí je vedena Valdštejnskou ulicí). Zkrácení intervalu v pracovní dny z 30 na 15 minut.
195 Do zastávky Krausova (nově pod názvem Sídliště Letňany) jedou nově všechny spoje.
201 Linka nově v pracovní dny cca do 20:00 nezajíždí do zastávky Satalická obora (nahrazeno novou linkou 186).
204 Nová midibusová linka v trase OC Černý Most - Chvaly - Nádraží Horní Počernice - Ratibořická - Svépravice - Na Svěcence - Dolní Počernice - ...a dále po trase stávající linky 224... - Sídliště Petrovice. Linka částečně nahrazuje zkrácenou linku 224. Linka je v provozu celodenně, celotýdenně (interval 30 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendech a celotýdenně večer).
212 Linka je nově v provozu také o víkendech cca od 6:00 do 22:00, zkrácení intervalu v pracovní dny odpoledne ze 30 na 15 minut.
221 Posílení provozu v pracovní dny odpoledne, kdy bude zajištěna návaznost na každý vlak ve směru z centra Prahy (zkrácení intervalu ze 30 na 12-18 minut).
223 Linka je zkrácena o úsek Černý Most - Depo Hostivař, kde je nahrazena novou linkou 171.
224 Linka je zkrácena o úsek mezi Dolními Počernicemi a Sídlištěm Petrovice, kde je nahrazena novou linkou 204. V Horních Počernicích je linka ze zastávky Ratibořická vedena přes nové zastávky Chodovická, U Jeslí a Jizbická do konečné zastávky Ve Žlíbku, zastávka Nádraží Horní Počernice je pro tuto linku zrušena (také nahrazena provozem linky 204). Mezi zastávkami Libošovická a Ratibořická jede nově přes zastávky Vysokovská (resp. Khodlova) a Jeřická a nejede přes zastávky Krahulčí a Svépravice. V Dolních Počernicích je linka ze zastávky Škola Dolní Počernice prodloužena o nové zastávky Dercsenyiho a Dolnopočernický hřbitov. Linka také nově zajíždí do zastávky Dolní Počernice.
242 Nová minibusová linka v trase Zbraslavské náměstí - Žabovřesky - K Chatám - Na Lhotkách - Lipence - Dolní Černošice. V provozu v pracovní dny cca od 5:45 do 21:00, v úseku Zbraslavské náměstí - Lipence pouze cca do 18:00 (interval 30 minut ve špičkách, 45 60 minut mimo špičky).
243 Linka je zkrácena o úsek Lipence - Dolní Černošice do trasy Lipence - Kazín (nahrazena linkou 242).
302 Spoje v pracovní dny cca do 20:00 vedené do zastávky Palmovka jsou ze zastávky Prosek vedeny nově přes Vysočanskou do zastávky Českomoravská. Zároveň je část spojů v pracovní dny prodloužena do zastávky Veleň (tyto spoje dále pokračují jako linka 377 směr Letňany). V úseku Českomoravská - Letňany jede pouze v pracovní dny cca do 20:00. Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 30 na 60 minut.
377 Posílení provozu v pracovní dny cca do 20:00 zavedení vložených spojů Letňany - Veleň (tyto spoje jsou propojeny s prodlouženou linkou 302).
396 Linka je zkrácena o úsek Nádraží Satalice - Bazén Hloubětín (nahrazena linkou 186). Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno z 30 na 60 minut.

zdroje: Obec Sluhy, MěÚ Praha 15

pro web zpracoval: Jan Pecka