MHD Příbram

Příbram, okresní město ležící v jihozápadní části kraje, je se svým počtem 33 000 obyvatel a se silnou dopravní vazbou na Prahu, město, co má co nabídnout. Ať už se bavíme o barokním areálu Svatá Hora, nebo o hornickém muzeu. I přes značnou vzdálenost od metropole vždy měla a i bude mít silnou autobusovou dopravu, jelikož železnice zde kvůli poloze trati nemá příliš co nabídnout. Za posledních 10 let prošla veřejná doprava ve městě i okolí několika zásadními změnami. Uvést můžeme například průlomový rok 2007, kdy byli do Středočeské integrované dopravy (SID) integrovány linky z Příbrami do Prahy. Tehdy provozovali tyto linky dopravci: Connex Příbram, Bosák Bus a CupTour Bus. Jejich autobusy tehdy vyjely pod čísly D97, D98 a D99, pod kterými jezdí dodnes, jen již pod značkou Arriva. O rok později přišla na řadu příbramská MHD a 14. 6. 2009 byla integrována většina regionálních linek jezdících v okolí Příbramska.

Aby byla městská hromadná doprava v podobě jak ji známe, musela projít hned několika vlnami reorganizace. V roce 2009 v souvislosti se zavedením Středočeské integrované dopravy a s potřebou zpřehlednění tehdejšího linkového vedení byl zredukován počet linek MHD ze 17 na 10. Zároveň přestaly některé linky MHD obsluhovat mimopříbramské obce a byly nahrazeny linkami SID. Toto zřejmě až příliš radikální zjednodušení linkového vedení však nevydrželo příliš dlouho. Po několika dílčích úpravách nového stavu bylo v roce 2011 přikročeno k rozdělení 10 základních linek na několik podvariant označených písmeny A, B, popřípadě C.

Městskou dopravu tedy v současné době představuje 10 autobusových linek s čísly 1A až 10C (licenční čísla 305001 až 305110). Pokud tedy počítáme i podvarianty vyjde nám celkem 19 linek. Páteřní trasou je linka 2A ze Zdaboře na Svatou Horu, která má přes den desetiminutový interval; sobotní a nedělní jízdní řád této linky má samostatné licenční číslo 305222. Linka 6,A,B je bezbariérová. MHD zajíždí i na území blízkých obcí, např. Dubno (linky 1, 5 a 3C), Drásov a Dubenec, Lhota u Příbramě (linka 4), Bohutín,Háje (linka 7). Roli v městské dopravě hrají i frekventované linky SID D97 (Příbram - Praha), D98 (Příbram - Dobříš - Praha) a D99 (Příbram - Obořiště - Dobříš - Praha, které nejsou součástí příbramské MHD, avšak jsou nedílnou součástí v SID. Dále jsou to linky zajišťující spojení z okolních obcí a osad, jako jsou Brod, Sázky, Zavržice. Jedná se o linky D23, D28, D33, D41 a D42.

Městskou dopravu zajišťuje dopravce Arriva Střední Čechy (prov. Příbram), původně Arriva Praha s.r.o., do nějž se včlenil dřívější dopravce Connex Praha s. r. o., vzniklý transformací a odkoupením ČSAD Příbram. V MHD platí specifický nepřestupní tarif. Od 15. června 2008 byla příbramská MHD zapojena do SID, což spočívá v uznávání čipových karet (elektronických peněženek) SID na linkách MHD Příbram. Časový kupón SID pro zónu 64 (tj. Příbram) na čipové kartě má stejnou platnost jako měsíční kupón pro MHD Příbram, t. j. obojí platí jak na linkách MHD, tak na dalších linkách SID v zóně města. Jízdenka pro jednotlivou jízdu stojí 12Kč. Při odbavení čipovou kartou 10Kč, včetně 1 garantovaného přestupu do 20 minut. Jako v dalších městských provozech, není ani Příbram výjimkou, že v jejím obvodu neplatí studentské jízdné.

V rámci MHD Příbram byla k 9. 6. 2013 zavedena nová sezonní linka 305111 pod označením "turistický vláček města Příbram". Linka vyjíždí pětkrát denně od 10 do 16 hodin v dvouhodinovém intervalu, poté v 17 hodin z areálu Svaté Hory na okružní trasu přes centrum města. Tarifně není začleněna do MHD, jednotné jízdné 20 Kč se platí hotově ve vozidle.

Od 1. 9. 2009 je v Příbrami zaveden školní autobus, který zajišťuje ranní návoz žáků do základních škol ve městě. Jeho provoz je plně hrazen z rozpočtu města a trasa a zastávky autobusu byly stanoveny ve spolupráci s jednotlivými školami. Školní spoje jezdí dva, každý vůz vyjede z opačného konce města, projede kolem všech škol a na konec cesty dojede do osmé hodiny ranní. Autobus je určen pro přepravu žáků prvního stupně základních škol s vyloučením ostatních cestujících. Ve voze cestuje spolu s dětmi strážník městské policie, který dohlíží na bezpečnou cestu dětí do škol. 


Linkové vedení MHD Příbram:

 • 305001 (1A) - Drkolnov,Šachetní-Seifertova-Milínská-Jiráskovy Sady-Nová Hospoda-Dubno,učiliště-Dubenec,motorest
 • 305002 (2A) - Zdaboř,komerční zóna-sídl.II.poliklinika-aut.nádr.- Svatá Hora
 • 305003 (3A) - Svatá Hora-Dubno,učiliště-Milínská-Školní-Zdaboř, Nemocnice-Drkolnov-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Kaufland-aut.nádraží- Svatá Hora
 • 305004 (4A) - Sázky-Zdaboř,Žežická-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Kovohutě-Lhota u Příbramě
 • 305005 (5A) - Orlov-aut.nádraží-sídl.II.poliklinika-Břez.Hory, stadion-Lazec-Kozičín
 • 305006 (6A) - Zdaboř,Červená-Fialka-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Koperníkova,Na Hvězdičce-Svatá Hora 
 • 305007 (7A) - Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Háje-Bytíz-Dubenec
 • 305008 (8A) - Drkolnov,Šachetní-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží- Jiráskovy sady-Nová Hospoda-Dubno,učiliště
 • 305009 (9A) - Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jinecká 
 • 305010 (10A) - Svatá Hora-Jiráskovy sady-Milínská-Seifertova-Drkolnov-Březové Hory,rozc.Zdaboř-Kaufland-Jiráskovy sady-Svatá Hora
 • 305011 (1B) - Drkolnov,Šachetní-Seifertova-Milínská-Jiráskovy Sady-Nová Hospoda-Dubno
 • 305012 (2B) - Žežice-Zdaboř,komerční zóna-sídl.II.poliklinika-aut.nádr.-Svatá Hora
 • 305013 (3B) - Svatá Hora-aut.nádraží-Kaufland-Březové Hory, rozc.Zdaboř-Drkolnov-Školní-Milínská-Svatá Hora
 • 305014 (4B) - Zdaboř,Žežická-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží- Kovohutě
 • 305016 (6B) - Zdaboř,Červená-Fialka-sídl.II.poliklinika-Politických vězňů-aut.nádraží-Koperníkova,Na Hvězdičce-Svatá Hora
 • 305017 (7B) - Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Dubno-Dubenec-Bytíz
 • 305023 (3C) - Svatá Hora-aut.nádr.-Kaufland-Břez. Hory, rozc.Zdaboř-Drkolnov-Školní-Milínská-Jiráskovy sady-Dubno, učiliště
 • 305024 (4C) - Drkolnov,Podbrdská-sídl.Politických vězňů- průmyslová zóna-Pragovka-Kovohutě
 • 305110 (10B) - Dubno,učiliště-Jiráskovy sady-Kaufland-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Drkolnov-Seifertova-Jiráskovy sady-Dubno, učiliště

FOTOGALERIE:

Pro plné rozlišení klikněte na fotografii. Po rozkliknutí si můžete přečíst i popisek k fotografii.

Autor: Jan Pecka

(Zdroj: Město Příbram; Příbram.cz; zastavka.net)