Středočeská integrovaná doprava

Linky MHD Příbram, ačkoliv jsou v SID, mají specifické označování linek. Jsou označovány číslem 1 - 19, které pro upřesnění doplňuje písmeno A - C
Linky MHD Příbram, ačkoliv jsou v SID, mají specifické označování linek. Jsou označovány číslem 1 - 19, které pro upřesnění doplňuje písmeno A - C

Středočeská integrovaná doprava (SID) je specifický integrovaný dopravní systém (IDS) zahrnující autobusové linky a MHD v různých částech Středočeského kraje s přesahy do Prahy. Ve vybraných oblastech je v souběhu s Pražskou integrovanou dopravou (PID), do které se postupně tento systém integruje. 

Středočeská integrovaná doprava vznikla v roce 1. 7. 2005, ovšem za jejího předchůdce lze označit KLID (Kladenská integrovaná doprava), který vznikal již od roku 2000. 

SID neměl do 1. 4. 2017 žádného koordinátora dopravy, jako je tomu v jiných IDS (ROPID, JIKORD, KORDIS JMK). Činnost koordinátora do té doby suploval odbor dopravy KÚ Středočeského kraje. Od 1. 4. 2017 vznikl nový koordinátor autobusové i vlakové dopravy na území Středočeského kraje a to IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje). Ten nabyl pravomocí, které do té doby spadali KÚ Středočeského kraje a od tohoto data spravuje i ostatní linky mimo SID v ZVS na území kraje, včetně železniční dopravy. Spolupracuje také s organizací ROPID se kterou připravuje jednotný IDS Středočeského kraje a Prahy v rámci Pražské integrované dopravy.

Tarif SID:

Při počítání jízdného v tarifu SID se počítá počet projetých zón (platí zde tedy zónově-relační tarif). Zónu tvoří zpravidla několik menších obcí podle přirozených spádových vztahů nebo jedna větší. Při projetí více tarifních zón se sčítají.

Princip celého IDS je založen na bázi čipových karet, na kterých je nahrán buďto časový kupon pro určitý počet zón, nebo je zde možnost nahrát na kartu finanční hotovost a používat ji pro hrazení jednotlivého jízdného. Při uhrazení jízdného formou el. peněženky dostává cestující slevu 5% a možnost jednoho zvýhodněného přestupu do 20 minut (nezapočítá se Vám již jednou zaplacená zóna). Náhodní (tedy nepravidelní) cestující mají jedinou možnost, jak se v rámci SID odbavit - platbou v hotovosti/platební kartou u řidiče autobusu.

V tarifu SID došlo k jednotnému číslování, kde dochází ke kombinaci písmene a posledního dvojčíslí linky. Označení linky tedy většinou odpovídá (300011 - D11, 210038 - C38, ...). Písmeno v lince charakterizuje oblast ve které je linka provozována a číslo upřesňuje označení linky.

  • A00 - okres Kladno (A31, A35, ...)
  • B00 - okres Rakovník (B95, B98, ...)
  • C00 - okres Beroun (C31, C38, ...)
  • D00 - okres Příbram (D18, D31, ...)
  • E00 - okres Benešov (E11, E92, ...)
  • F00 - okres Kutná Hora (F11, F15, ...)
  • G00 - okres Kolín (G52, G55, ...)
  • H00 - okres Nymburk (H11, H18, ...)
V plánu byli i písmena I (Mladá Boleslav) a J (Mělník), ovšem za tu dobu došlo ke změně strategie a doprava se postupně integruje do Pražské integrované dopravy, takže to má za důvod, že tyto oblasti se do SID neintegrovaly.

CENÍK SID:

Linky SID jsou označeny písmenem charakterizujícím okres a dále posledním dvojčíslím linky. Linka 303058 - D58 přijela do zastávky Příbram,,Jiráskovy sady.
Linky SID jsou označeny písmenem charakterizujícím okres a dále posledním dvojčíslím linky. Linka 303058 - D58 přijela do zastávky Příbram,,Jiráskovy sady.

Autor: Jan Pecka