Integrace Voticka

Již v sobotu 22.8.2020 dojde k integraci Voticka a Benešovska do systému PID. Celkem 19 stávajících linek SID a PAD nahradí 11 nových linek PID, na které vyjedou stávající dopravci ARRIVA Střední Čechy, ČSAD Benešov, ČSAD Jindřichův Hradec, ComettPlus a nově také dopravce STENBUS.

Spoj nově integrované linky 557 odjíždí ze zastávky Votice,,aut.st. směrem na Sedlec-Prčice.
Spoj nově integrované linky 557 odjíždí ze zastávky Votice,,aut.st. směrem na Sedlec-Prčice.

Obce a města dotčené integrací: (pásma jsou uvedena v závorce)

Benešov [5.TP], Bystřice [6.TP], Červený Újezd [8.TP], Heřmaničky [8.TP], Jankov [7.TP], Ješetice [8.TP], Louňovice pod Blaníkem [8.TP], Maršovice [6.TP], Mezno [9.TP] , Miličín [8.TP], Neustupov [8.TP], Olbramovice [7.TP], Sedlec-Prčice [8.TP], Střezimíř [9.TP], Vojkov [7.TP], Votice [7.TP], Vrchotovy Janovice [7.TP], Zvěstov [8.TP]

Páteřní linka 500 (Praha,Roztyly - Benešov - Olbramovice - Miličín - Tábor - Jindřichův Hradec/Mladá Vožice)

  • Základní páteří autobusových linek na Voticku bude nová linky PID 500, která bude výchozí ze zastávky Praha,Roztyly (nenechte se zmást číselným označením, které není úplně standardní), odkud bude pokračovat po silnici I/3, kde obslouží významná sídla jako Benešov, Olbramovice, Votice, Miličín, Sudoměřice u Tábora a Tábor. Významná část spojů je v provozu jen v úseku Benešov - Votice - Miličín.
  • Na jízdní doklady PID je možné cestovat pouze na hranici Středočeského/Jihočeského kraje. Na území Jihočeského kraje budou cestující odbaveni tarifem dopravce. Všichni dopravci umožňují zakoupení přímé jízdenky pro mezikrajskou cestu (lomený tarif)
  • Dopravci této linky jsou ČSAD Benešov, ČSAD Jindřichův Hradec, Stenbus a ComettPlus.
  • Během ranní a odpolední špičky pracovních dní je linka 500 provozována v intervalu 30-60 minut, v dopoledním sedle 60-120 minut. O sobotách budou provozovány 4 páry spojů mezi Miličínem a Benešovem, o nedělích a svátcích bude tento počet navýšen spojů.

Východní část Voticka 

Páteřní linkou ve východní částí regionu je linka 550 s výchozí zastávkou v Olbramovicích u železniční stanice, kde navazuje na vlaky linky R17 od Prahy a Benešova. Z Olbramovic je trasována do Votic a dále přes Jankov, Ratměřice, Zvěstov, Louňovice pod Blaníkem a Kondrac do Vlašimi. Část spojů je mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Vlašimí vedena přes Veliš - tyto spoje jsou značeny jako stávající linka 200036 a jejich časové polohy jsou upraveny dle příjezdů a odjezdů linky 550 v Louňovicích p. Blaníkem. V návaznosti na tyto úpravy dochází i ke drobným změnám na linkách 200038 a 390710.

Na lince 550 bude zaveden 60 minutový interval během dopravní špičky, oproti stávajícímu stavu bude v této relaci rozšířen provoz i do večerních hodin. O víkendech a svátcích budou provozovány 4 páry spojů.

Linka 532 je navržena jako místně obslužná především pro spojení Bedřichovic, Vlčkovic, Broumovic a Ameriky s Jankovem a centrem Votic. V západním směru pokračuje přes železniční stanici (kde je návaznost na osobní vlaky S90) do Beztahova.

Pro spojení Odlochovic s Jankovem a dále s Benešovem slouží navržená linka 553. Mezi Jankovem a Benešovem je trasována přes Pičín, Strženec, Dubovku, Jinošice a Opřetice do Bystřice a odtuddo Benešova k železniční stanici. Alternativou mezi Bystřicí a Dubovkou je trasa po hlavní silnici I/3 a Tomice. Vybrané spoje obsluhují i Jankovskou Lhotu, Nosákov a Líšno, Vokov a Mokrou Lhotu. V Jankově jsou k vybraným spojům linky 553 zřízeny návaznosti na linku 550.

Linka 554 vzájemně propojuje bystřické, olbramovické a votické osady. Linka vede variantně buďto od žst. Olbramovice přes Olbramovice a Tomice nebo alternativně z Benešova přes Bystřici, Opřetice, Jinošice a Ouběnice, přičemž obě větve se sbíhají u rozcestí na Jiřín a pokračují přes Kaliště a Budenín do Votic. V Olbramovicích je plánována návaznost na linku 500, a to obousměrně pro relaci Tomice-Olbramovice-Votice.

Západní část Voticka

Pro cesty mezi Benešovem, Bystřicí, Vrchotovými Janovicemi, Olbramovicemi a Voticemi bude možné využít linku 552. Linka z Votic pokračuje dále přes Neustupov do Mladé Vožice (viz níže). Interval ve špičkách pracovních dnů je 60-120 minut, během víkendů a svátků jsou na lince 3 páry spojů.

Na lince 552 bude zřízena garantovaná návaznost na vlaky rychlíkové linky R17 v železniční stanici Olbramovice. Z obou směrů přijíždí linka 552 ve 30. minutu, přičemž příjezd rychlíků od Benešova je ve 21. minutu a od Tábora ve 38. minutu. Po celý den je takto zajištěn návoz z Votic na rychlíky do Benešova a odvoz od rychlíků z Benešova do Votic. Analogicky je tomu u oblasti Vrchotových Janovic - celodenně je z Vrchotových Janovic zajištěn návoz na rychlíky ve směru Benešov a odvoz od rychlíků od Benešova do Vrchotových Janovic.

Linka 566 tvoří posilu k lince 552 v úseku Votice-Olbramovice-Vrchotovy Janovice a dále pokračuje přes Mrvice, Šebáňovice, Sledovice, Minartice a Bezmíř do Vojkova. Na lince je vedena i doplňková větev do Maršovic za zrušenou linku 200077 (E77). Dopravcem linky zůstává ČSAD Benešov.

Spojení Votic se Sedlcí-Prčicí zajistí páteřní linka 557 přes Jestřebice a Arnoštovice do Heřmaniček a dále do Sedlce-Prčice. Vybrané spoje obslouží i místní části Divišovice, Chotětice a Mrákotice. Mezi Sedlcí-Prčicí a Voticemi je ve špičkách pracovních dnů navržen interval 60 minut doplněný párem spojů v dopoledních a večerních hodinách. O víkendech a svátcích jsou navrženy 3 páry spojů mezi Voticemi a Sedlcí-Prčicí přičemž část spojů je mezi Heřmaničkami a Voticemi vedena přes Smilkov jako linka 556. V souvislosti s integrací budou provedeny dílčí časové úpravy spojů tak, aby byla zachována přestupní vazba v Sedlci-Prčici mezi spoji linek do Sedlčan a linkou 557. 

Linkou 556 je zajištěno spojení částí Křenovičky, Dědkov a Velké Heřmanice s Heřmaničkami a z Heřmaniček přes Smilkov do Votic. Mezi Heřmaničkami a Voticemi je plánováno 13 spojů. Zůstává zachováno přímé spojení Sedlce-Prčice se Sedlčany přes Heřmaničky, v úseku Sedlec-Prčice - Heřmaničky budou spoje značeny jako linka 557, v úseku Heřmaničky - Křenovičky jako linka 556 a dále pokračují mimo systém PID jako linka 300067 (D67) - dochází tedy ke dvojímu přečíslování. 

Na linkách 556 a 557 jsou zřízeny garantované návaznosti na osobní vlaky linky S90 v Heřmaničkách. Dopoledne zajišťují linky 556 a 557 návoz od Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice, primárně na vlak ve směru Benešov (nepravidelně i Tábor) a odpoledne se soustředí na odvoz od vlaků (primárně od Benešova) do Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice.

Linka E49 (Heřmaničky - Votice - Vrchotovy Janovice - Sedlčany) je zkrácena do trasy Votice - Sedlčany. 

Na linku D13 jsou převedeny spoje zrušené linky D63 v trase Sedlec-Prčice - Sedlec-Prčice,Veletín.

Jižní část Voticka a Mladovožicko

Jižní větev navržené linky 557 vznikla sloučením částí linek 300062 (D62) a 390100. Spojuje centrum Sedlce-Prčice s jejími částmi Uhřice, Jetřichovice a Vrchotice. Jedním odpoledním párem spojů zajišťuje spojení Černotic a Bonkovic se Střezimíří a zároveň i spojení s jihočeským Borotínem. Tarif PID platí v celé trase linky 557.

Náhradou za zrušenou linku 300066 (D66) mezi Sedlcí-Prčicí a Červeným Újezdem (přes Staré Mitrovice, Dvorce a Záběhlice) je linka 568. Oproti stávajícímu stavu dochází k rozšíření provozu v odpoledních hodinách. Linka 568 dále pokračuje přes Střezimíř a Mezno do Miličína, a to přes Mitrovice, Nasavrky, Nové Dvory, Petrovice, Malovice a Záhoří. V této části linky slouží především pro obsluhu sídel podél mezikrajské hranice, přičemž v Miličíně je zajištěna návaznost s linkou 500.

Linka 567 se funkčně dělí na dvě samostatné větve: Mezno-Střezimíř-Červený Újezd-Ješetice-Miličín a Miličín-Oldřichov,Těmice-Zhoř u Mladé Vožice-Mladá Vožice. V první zmíněné části trasy Mezno-Miličín je navrženo 5 párů spojů, s výjimkou posledního spoje do Miličína je (podobně jako u linky 568) garantovaná návaznost v Miličíně na linku 500. Na lince se podílejí dopravci ČSAD Benešov, ComettPlus a Stenbus. Tarif PID platí pouze do zastávky Miličín,Petrovice. Pro navazující cestu mimo PID je nutno opatřit si jízdenku dle tarifu dopravce.

V úseku mezi Miličínem a Mladou Vožicí je během pracovních dnů zachován současný rozsah provozu, stejně tak je zachován přímý pár spojů v trase Mladá Vožice-Praha, přičemž z Mladé Vožice do Miličína bude vůz označen jako linka 567 a v úseku z Miličína do Prahy pojede pod označením linky 500. Během sobot, nedělí a svátků dojde k rozšíření provozu na 2 páry spojů.

I nadále zůstává v provozu linka 390710 Mladá Vožice-Louňovice p.Blaníkem-Postupice-Benešov-Praha (dopravce ComettPlus). Na lince však neplatí Tarif PID, ale tarif dopravce. Na linku byla přidána zastávka Veliš,,rozc.0.5, kde je zajištěna návaznost na linku E38 do Vlašimi (také mimo PID). Linka E38 je nově vedena do zastávky Vlašim,,sídliště.

Jižní část linky 552 začíná ve Voticích, pokračuje do Neustupova a dále na území Jihočeského kraje přes Slapsko a Šebířov,Bouřilku do Mladé Vožice, kde je linka ukončena. Návrh počítá s provozem 5 párů spojů mezi Voticemi a Mladou Vožicí a dále s posilovými spoji mezi Voticemi a Jiřeticemi. Trasování linky z Votic severně přes Olbramovice a Vrchotovy Janovice do Benešova přináší cestujícím z oblasti Neustupova, Slapska a Mladé Vožice možnost přestupu na rychlík v Olbramovicích (ve směru do Benešova a Prahy) a také přímé spojení bez přestupu s Benešovem.


Dochází i ke změnám názvů některých zastávek: 

zdroj: pid.cz

upravil: Jan Pecka